Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 2 2013
Nyhetsnotiser nr 2 2013 PDF Print E-mail
Friday, 22 February 2013 07:17
Tryckbidrag från kungafond

BÖCKER Tomas Crámer, författare och före detta sameombudsman med erfarenhet från Svea hovrätt och Kammarkollegiet, har erhållit stöd från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Stödet avser ett tryckbidrag på 20 000 kronor för Vinterstierna V, en av de 34 volymer som ingår i Samernas Vita Bok som Tomas Crámer skrivit. Vinterstierna V gavs ut i november 2012 och kommer att distribueras till alla samebyar och sameföreningar samt forskare.

Samebyar anmäler hövding

DO-ANMÄLAN Jämtlands landshövding Britt Bohlin och två rennäringstjänstemän vid länsstyrelsen i Jämtland har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) av Ruvhten Sijte. Bakgrunden till anmälan är att länsstyrelsens handläggning av vissa ärenden ska ha dragit ut på tiden, och att myndigheten inte har ingripit mot de av samebyns medlemmar som har fler renar än de har tillstånd till.

Samiska högskolan öppnar filial

UTBILDNING Sámi Allaskuvla tecknade i februari ett avtal för en filial i Engerdal kommun i sydsamiskt område. Målet är att främja sydsamiska läs- och skrivkunskaper. Filialens namn är Senter för samisk i oppläringa. Avtalet som säkrar driften av utbildningsfilialen sträcker sig över tre år.

Sametinget föreslår egen radio och TV

MEDIA Sametinget tycker att SR Sámi Radio och SVT Sápmi ska slås samman och bli ett självständigt etermediecentrum. Det framgår av det remissvar som Sametinget har lämnat till Public Service-utredningen. Också UR skulle ingå som en del av den självständiga mediaenheten. Förebilden för det samiska etermediacentrumet finns på norsk sida, där NRK skapat en modell för samiska radio och TV.

Gamla vallar kan ge framtida svar

FORSKNING Under fyra år ska fyra miljoner kronor spenderas på forskning om huruvida renbete kan förbättra tillväxten på markerna. Det är ekologen Johan Olofsson som tillsammans med sin forskargrupp kommer att studera renvallar som skapades för sekler sedan och som slutade nyttjas för hundra år sedan. Enligt Olofsson kan forskningen ge svar på frågor om den nutida rennäringens uthållighet och hur rennäringen påverkar vegetationen i fjällen i tider av klimatförändringar.

Satsning på samisk mat

KULTUR Slow Food Sápmi ska i det nya projektet Luonddo Biebmu/Naturens Mat satsa på att synliggöra fler samiska matprodukter. Tanken är att tillsammans med samiska matföretagare och kockar ta fram och utveckla fler produkter. Anna-Marja Kaddik och Victoria Harnesk har anställts som projektledare och de ska under drygt ett år jobba med att bredda den samiska menyn. Gustaf Jillker har anställts som projektledare i projektet Njalle – rihpestibie/Mat i Syd för att, som projektnamnet antyder, dokumentera samiska mattraditioner på sydsamiskt område.