Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 1 2013
Nyhetsnotiser nr 1 2013 PDF Print E-mail
Friday, 25 January 2013 21:30
Lämna gruvprojektet uppmanar Samerådet

GRUVDRIFT Tre svenska investerare i Arctic Golds gruvprojekt i Biedjovággi utanför Kautokeino är delaktiga i att kränka mänskliga rättigheter. Det menar Samerådet som uppmanar investerarna att avstå från gruvprojektet.

Fyndigheten utanför Kautokeino, bestående av guld och koppar, har varit i bruk under åren 1985-1991 och nu vill Arctic Gold AB återigen bryta mineraler i området. Detta trots protester från det drabbade renbetesdistriktet och nej från Kautokeino kommunstyrelse. Mattias Åhrén, chefsjurist på Samerådet, hoppas nu att investerarna väljer att avbryta delaktigheten i projektet när de blivit uppmärksamma på att de begår människorättsbrott.


Arktiskt forskningscentrum invigt

FORSKNING I december invigdes Sveriges första arktiska forskningscentrum, Arcum, i Umeå. Det blir det åttonde forskningscentrat i Arktis. De övriga sju länderna Danmark, Norge, Finland, Ryssland, Alaska, Kanada och Grönland har redan etablerat arktiska forskningscentra.

Det krävs en samordning så att vi får en bättre överblick av forskningen. För att nå viktig kunskap är det angeläget att samla forskare från olika vetenskapsområden, men också mellan olika lärosäten – såväl nationellt som internationellt. Det är det vi vill stimulera med Arcum, säger Peter Sköld, föreståndare för Arcum, i ett pressmeddelande.

Sverige är ordförande i Arktiska rådet 2011-2013.


Nej till ersättning för framtida skador

GRUVDRIFT Vapstens sameby får ingen ersättning för framtida skador från gruvdriften. Det har mark- och miljödomstolen beslutat. Samebyn har sedan tidigare fått rätt till ersättning på 1,5 miljoner kronor för de skador och merarbete som rennäringen drabbas av inom gruvområdet Fäboliden. Orsaken till mark- och miljödomstolens beslut att neka ersättning för framtida skador beror på att man inte kan ser hur man ska kunna räkna fram skadornas omfattning innan gruvdriften startat.


Ersättning för provborrningar

GRUVDRIFT Gruvbolaget Blackstone Nickel ska betala drygt 800 000 kronor till Grans sameby för konstnader som samebyn drabbades av under gruvbolagets provborrningar 2010. Bergstaten har tidigare fattat beslut om en ersättning på drygt en miljon kronor, men det överklagades av båda parter. Samebyn ville ha ett högre belopp, medan bolaget tyckte att ersättningskravet var för högt. Mark- och miljödomstolen beslutade att samebyn får nöja sig med mindre än en miljon kronor.


Miljoner till projekt om queera samer

PROJEKT Allmänna arvsfonden har beslutat att ge 1,8 miljoner kronor till projektet Queering Sápmi. Även ifjol beviljades det tvååriga projektet medel från allmänna arvsfonden. Projektet handlar om att synliggöra hur det är att vara en minoritet och dessutom utmana normen i samhället. De båda projekledarna Elfrida Bergman och Sara Lindqvist har samlat in berättelser från 35 queera samer och det ska resultera i en bok och en utställning på Västerbottens museum till hösten.


Stöd för samiska skatter

PROJEKT Skogsmuseet i Lycksele har fått 424 000 kronor från Region Västerbotten för projektet Samiska skatter. Skogsmuseet ska tillsammans med Gammplatsens aktörer under 2014, då Umeå är kulturhuvudstad, visa upp det samiska kulturarvet i Lycksele, framför allt med konsthantverk samt berättelser och arrangemang kring samisk kultur och historia.


Samebyar vädjar till FN

GRUVDRIFT 18 familjer i Laevas sameby och 17 familjer i Girjas sameby har tillsammans med Samerådet lämnat in klagomål till FN:s rasdiskrimineringskommitté. Detta med anledning av de gruvprospekteringar som det utländska gruvbolaget Hannans Reward/Kiruna Iron planerar på samebyarnas marker.