Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 11-12 2012
Nyhetsnotiser nr 11-12 2012 PDF Print E-mail
Friday, 07 December 2012 22:19

Urfolk tvingas lägga ner


RYSSLAND Urfolksorganisationen Raipon, som organiserar 40 olika urfolk i norra Ryssland, har fått order om att lägga ner. Ordern kommer från ryska justitiedepartementet. Som orsak uppges att Raipons stadgar inte följer gällande regler. Raipon omfattar omkring 300 000 människor, bland annat nenetser, vepser och samer. Aili Keskitalo, ledamot i norska Sametinget, påpekar att det är en mänsklig rättighet att organisera sig och att Rysslands beslut därför är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.


Nackstick godkänt av tingsrätten

LAG OCH RÄTT Östersunds tingsrätt friar en renskötare som dödade en ren med nackstick och sedan blev anmäld för brott mot djurskyddslagen. Åklagaren hävdade att bultpistol eller kulvapen skulle ha använts. Tingsrätten menar dock att det inte är klarlagt att renen utsattes för lidande och skriver att det ska finnas goda skäl för att kriminalisera de metoder en ursprungsbefolkning använder i sin traditionella näring.


Mer information vid gruvplaner

GRUVDRIFT Regeringen gav utredaren i Ulf Lundin i uppdrag att se över minerallagen med inriktning mot kommunikation och effektivitet i tillståndshanteringen. I utredningen, som överlämnats till Regeringen, står det att informationen och kommunikationen som rör undersökningstillstånd och arbetsplaner i samband med gruvetableringar ska förstärkas. Utredningen omfattade inte möjligheter för kommuner, rennäring eller andra att påverka tillståndsgivning för mineralbrytning.


Misstänkt för tjuvfiske friad

LAG OCH RÄTT Renskötaren Magnus Andersson, Rans sameby, tog med sig programledare Mikael Odell på fiske för en TV-inspelning. Länsstyrelsen polisanmälde saken. Under rättegången hävdade Magnus Andersson att han som samebymedlem har rätt att fiska för husbehov på statens mark och att ta med medhjälpare. Visserligen anser tingsrätten att både Magnus Andersson och Mikael Odell är skyldiga till medhjälp till olovligt fiske respektive olovligt fiske, men de brotten anses så ringa att åtalet ändå ogillas. Tingsrätten prövade alltså inte renägarens rätt till husbehovsfiske eller rätten att ta med medhjälpare, men i domen står bland annat:

Parterna är således överens om att Magnus Andersson har rätt att fiska för sitt husbehov (både med nät och med spö) och att han får ha med sig medhjälpare för detta”.

Denna dom visar att det är min rätt att ta med hjälp till mina hemmafjäll för att utföra sysslor som är knutna till renskötseln, utan att ansöka om tillstånd av länsstyrelsen. Det har en stor betydelse för alla samer, säger Andersson till Sameradion.


Vargtiken får stanna

ROVDJUR Den vargtik som tillsammans med en hanne bildat revir på flera samebyars vinterbetesmarker i Västernorrland ska inte flyttas. Det beslutade Naturvårdsverket i början av november. Naturvårdsverket menar att vargtiken är viktig för att förstärka genetiken hos den skandinaviska vargstammen. Tiken har redan flyttats tre gånger, men alltid vandrat tillbaka till samma område. Per Mikael Åhrén, Ohredahke sameby, menar att förtroendet för Naturvårdsverket är kört i botten, då man tidigare har sagt att fasta etableringar av varg i renskötselområdet inte skulle tillåtas.


Sametingschef anställde kompis


SAMETINGET En tjänsteman som avskedades från Sametinget för drygt ett år sedan är tillbaka på tinget. Detta sedan näringslivschefen Lars-Ove Jonsson, som är nära bekant med den avskedade tjänstemannen, anlitat denne. Till sameradion säger Jonsson att det var bråttom och att det var enligt upphandlingsreglerna att ingen annan tillfrågades om uppdraget. Medan Lars-Ove Jonsson betraktade sig som jävig då tjänstemannen avskedades, ansåg han sig inte vara alltför jävig för att ge honom nya jobb. Både facket och Sametingets styrelse har uttryckt kritik mot förfarandet.


SD kritiserar rennäringslagen

POLITIK Två sverigedemokratiska riksdagsledamöter menar att rennäringslagen är diskriminerande mot samer utanför samebyarna. Ledamöterna skriver i en motion, att eftersom en viss grupp av samer har särskilda privilegier, så har svenskar och andra samer med rätta känt sig diskriminerade. Folkrättsjuristen Mattias Åhrén håller inte med de båda sverigedemokraterna. Han menar att alla samer på svensk sidan har eller har haft möjlighet att upparbeta rättigheter till land genom sedvana.Last Updated on Friday, 07 December 2012 22:21