Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 10 2012
Nyhetsnotiser nr 10 2012 PDF Print E-mail
Friday, 26 October 2012 22:21
Kulturrådet kräver filmare på pengar

KULTUR Sametingets kulturråd kräver konstnären och filmaren Liselotte Wajstedt på pengar. Kulturrådet menar att projektet har ändrat inriktning i jämförelse med vad som uppgavs i ansökan och att projekttiden har gått ut och har därför beslutat att Wajstedt ska betala tillbaka 150 000 kronor. Enligt kulturrådet handlar det i stället för en långfilm nu om tre kortfilmer och en utställning. Liselotte Wajstedt själv säger att kulturrådets beslut får stora konsekvenser för henne och att hon nu blir tvungen att ta ett banklån.


Offerplats i Bergslagen tros vara samisk

HISTORIA På ett berg nordväst om Fagersta, där Västmanland gränsar mot Dalarna, har historikern Jouni Tervalampi gjort ett fynd, en altarliknande stensättning. Han hade hittat uppgifter om den i ortsnamnsarkivet, där den beskrevs som lappkyrkan. I äldre arkiv fanns muntliga uppgifter från lokalbefolkningen att samer i äldre tid samlades på platsen. Jouni Tervalampi har också hittat uppgifter som visar på skogssamisk kultur i Bergslagen för bara drygt hundra år sedan.


Fotbollsstyrelsen lämnar sina uppdrag

SPORT Samtliga ledamöter i styrelsen för det samiska fotbollsförbundet lämnar sina uppdrag, efter en tid av turbulens och oreda. Kritiken mot fotbollsförbundet gäller bland annat uteblivna styrelsemöten och att ingen ekonomisk redovisning har överlämnats till Sametinget. Inte heller något underlag för bidragsgivning inför nästa år har lämnats in. Fotbollsförbundets valberedning har nu lämnat förslag på en ny styrelse. Enligt det förslaget kommer samtliga ledamöter i den nya styrelsen från den norska sidan.


Nickel viktigare än renskötsel

MARKER Tre nickelgruvor har nu fått bearbetningskoncessioner i närheten av Rönnbäcken, i Vapsten samebys område. Både länsstyrelsen i Västerbotten och Bergsstaten anser att riksintresset värdefulla ämnen ska ha företräde framför riksintresset rennäringen. De två bearbetningskoncessioner som godkänts tidigare har överklagats av Vapstens sameby, och trots att de ärendena ännu inte hunnit avgöras, har alltså ytterligare en koncession för en tredje nickelgruva nu beviljats.