Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 8-9 2012
Nyhetsnotiser nr 8-9 2012 PDF Print E-mail
Thursday, 20 September 2012 20:48

 

Mikkel Gaup polisanmäld

Skådespelaren Mikkel Gaup har blivit polisanmäld av sameföreningen i Oslo. Föreningens styrelse påstår att Gaup tagit ut 10 000 kronor från föreningens bankkonto, utan att ha rätt till det. Mikkel Gaup var föreningens ordförande fram till 13 mars i år och uttaget ska ha skett efter att han avgått som ordförande. Mikkel Gaups advokat Thor Bache-Wiig säger till NRK att det rör sig om ett missförstånd och att Gaup troligen inte var medveten om att han inte längre var ordförande när uttaget gjordes.

Vill ha samisk TV-kanal

Nils Johan Hætta, chef för NRK Sami Radio, vill ha en samisk TV-kanal. Han menar att kanalen inte nödvändigtvis behöver drivas av NRK.

  • För mig är det väsentliga att det finns en samisk TV-kanal om vi överhuvudtaget ska prata om en samisk framtid, samiskt språk, kultur och identitet, säger han till Ságat.

Språkstärkande projekt i hemmet

Kiruna sameförening vill att samiskan i hemmen ska stärkas. Det är ett gränsöverskridande språkprojekt som språkcentrum i Tromsö tagit initiativet till. I höst startar samarbetsprojektet i Kiruna och tanken är att även Gällivare i Tromsö ska jobba med språkutveckling i de samiska hemmen. Kiruna sameförening har fått 250 000 kronor för att finansiera projektet på svensk sida.

Ingen prövning av älgplombering

Lagom till årets älgjakt lanserade länsstyrelsen i Norrbotten så kallas älgplombering, som går ut på att varje jaktlag tilldelas märkband som måste fästas på hälsenan på varje fälld älg. De fällda älgar som inte plomberas betraktas som tjuvskjuten. Sametingsledamoten Lars-Wilhelm Svonni anmälde tilltaget till Justitiekanslern, JK, med argumentet att det strider mot rennäringslagen, men JK tar inte upp fallet med argumentet att den inte har mandat att granska enskilda myndighetsbeslut.

Åtalas för tjuvfiske

Mikael Odell, programledare för TV4:s program Fiskedrag åtalas för tjuvfiske i Vindelfjällen. Odell driver produktionsbolaget Three men in a boat och det var i samband med ett besök i Vindelfjällens naturreservat den 15-17 september 2010 som Odell påstås ha brutit mot lagen. Han följde en renskötare och körde fyrhjuling, fiskade och sköt prick med älgstudsare. En tittare kontaktade länsstyrelsen i Västerbotten som i sin tur polisanmälde programmet. Nu åtalas Odell för brott mot fiskelagen då han olovligen fiskat i statens vatten ovan odlingsgränsen. Renskötaren åtalas för medhjälp till brott, eftersom han visat vägen och möjliggjort olovligt fiske. Odell förnekar brott och menar att han var i området som gäst.

Kammarrätten nekar bröder renskötselrätt

Kampen för bröderna Sunna om att bedriva renskötsel i Sattajärvi koncenssionssameby går alltjämt vidare. Nyligen avvisade kammarrätten brödernas nya yrkanden och går på länsstyrelsens linje om att tilldela en annan renskötare rätten till koncenssionrenskötsel. Men bröderna ger inte upp. Till SR Sameradion säger de att de tänker fortsätta överklaga och fortsätta driva kampen mot länsstyrelsen, som de gjort i 40 år.

DO granskar förbjuden samiska

I våras förbjöd en lärare två bröder på Södermalmsskolan i Lycksele att prata samiska med varandra under rasten. Föräldrarna anmälde ärendet till Skolinspektionen som valt att skicka ärendet vidare till Diskrimineringsombudsmännen för granskning.

Mentorprogram har stärkt sydsamiskan

I mitten på juni avslutades projektet Bihkedäjja som drivits av Samiskt språkcentrum i samarbete med Umeå universitet. Det är ett mentorprogram för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta de samiska språken och i det här fallet har sydsamiskan stått i fokus.

  • Vi har under projekttiden nått goda resultat och vi ser till exempel tydligt vikten av att revitaliseringsinsatser sker lokalt. Det handlar om att börja använda språket i sin vardag och när man bor på samma ort så uppstår fler möjligheter naturligt både för mentorn och lärlingen, säger Patricia Fjellgren projektledare för Mentorprogrammet.