Samefolket Prenumerationer
Prenumerationer PDF Print E-mail
 

Vill du ha en prenumeration eller ge bort en till någon annan?
Prenumererar du och saknar din tidning? 
Flyttat och vill adressändra? 

Då kan du använda dessa formulär (klicka på respektive knapp) eller kontakta Ann-Sofie Edmark på 
0660-29 99 52nyprenumeration

 provapaprenumeration

utebliventidning

adressandring

Önskar börja prenumerera 3 nr för 99 kr (erbjudandet kan bara nyttjas en gång) Prenumererar och saknar tidning? Flyttat och vill adressändra?Samefolket kommer ut åtta gånger per år. Med en prenumeration får du kontinuerligt det bästa av reportage och debatt från det samiska samhället.
 
 
Du kan även betala in direkt på internet på:
postgiro 38 47 32-4
bankgiro 5446-1306
Den Norske Bank, Norge: 7877.08.12118
 
Uppge alltid fullständigt namn och adress vid internetbetalning!
 
 
En helårsprenumeration kostar 420 kronor, halvår 260 kronor.
För utlandsprenumerationer tillkommer 100 kronor i portokostnad, oavsett helårsprenumerationer eller halvårsprenumerationer.
 
 
Lösnummer kostar 70 kronor och fås genom redaktionen.
Norska prenumeranter som har problem med insättningar på postgirokontot kan sätta in pengar på
Swedbank Box 358, 831 25 Östersund på kontonummer 8147-1, 43 996 322-4
IBAN: SE6780000814710439963224
SWIFT(bic): SWEDSESS