Archive For The “Puffar” Category

Årets första nummer!

Nu har årets första nummer av Samefolket lämnat tryckeriet och kommer att delas ut till er vilken dag som helst. Läs ett porträtt på Jerker Bexelius, Gaaltijes verksamhetsledare som just nu laddar för jubileumsveckan i Staare. Läs om hur Johanna Nilsson från Sundsnäs vill bygga broar mellan miljörörelsen och den samiska världen. Har du en…

Read more »

Samefolket nr 2-2017

Nytt nummer av Samefolket Gidádálvve. Vårvinter. En av de bästa årstiderna i Sábme, är här. Så också ett nytt nummer av Samefolket. På grund av en rad omständigheter som vi inte ska tråka ut er läsare med, så är det något försenat, vilket vi så klart beklagar. I det här numret får ni som inte…

Read more »