Archive For The “Debatt” Category

Inga planer på flytt

Svar på insändare om Sámi Duodji i Samefolket nr.6-2018 Det finns inga planer på flytt. Det finns inga anställda som tjänar 50 000 kronor per månad. VD:n har sagt upp sig själv och är ledig med full ersättning. Det finns heller ingen ny VD och kommer inte heller att anställas någon. I nuläget har Sámi…

Read more »

Förstår majoriteten innebörden av Självbestämmande?

Debatt Frågan är relevant efter plenumsdebatten i Storforsen om förslaget till ändringar i Sametingslagen. Nu har Sametingets styrelse kommit med förslag på ändringar i Sametingslagen som sägs underlätta Sametingets funktion och främja den politiska stabiliteten.   Något de själva förbisåg när de tre största partierna i den nuvarande styrelsen hoppade av styrelsearbetet i Lycksele i…

Read more »

Inlemma Luleälven i miljölagstiftningen

Grön, förnyelsebar och miljövänlig el. De vackra omskrivningarna är många om den el som vattenkraften producerar i Luleälven. Men hur är verkligheten i den älv som staten äger från källflödena i Jokkmokks fjäll ned till havet och som i 100 års tid har exploaterats fullständigt hämningslöst av statligt ägda Vattenfall? Verkligheten är inte de vackra…

Read more »

Urfolkskonventionen ILO 169

Urfolkskonventionen ILO 169 ger vissa garantier för urbefolkningarnas markrätt. Enligt folkrätten är Sverige skyldigt att ratificiera ILO 169. Denna konvention antogs av FN 1989 och skulle börja gälla 1991, men Sverige har vägrat ratificiera den. Danmark och Norge har ratificierat konventionen.     I Sverige ställer kvardröjande rasism och kleptokrati (stöldvälde) stora hinder mot ratificeringen…

Read more »

Kyrkans vitbok duckar för viktiga frågor

Det har från Svenska Kyrkan sida lanserats ett tvåbandsverk om kyrkan och samerna. Som bekant ägde samernas första landsmöte rum 1917 i Trondhjem och det andra i Östersund 1918 i ett stort frimurarkapell med prästen Gustav Park som första namn. Park höll därefter landsmöten i kamp för samisk självständighet mot länsstyrelser och lappfogdar, med närmast…

Read more »

Nordisk Samekonvention – en katastrof för samerna som urfolk

I en tid då folkrätten stadigt har tagit steg framåt och urfolken alltmer har fått sina mänskliga rättigheter erkända, där självstyre och rätten till sina egna marker är fundamentala och där urfolkens egna beslutsprocesser börjar respekteras. Då, år 2017, kommer förslaget till Nordisk Samekonvention (NSK) som vill föra all denna positiva utveckling trettio år bakåt…

Read more »

Dags för en bättre samepolitik

Eivind Torps utredning om Framtida samepolitik är första steget mot en ny och bättre samisk politik. En starkare lagstiftning för oss samer. Ett samiskt förslag till regeringen på hur de i ett första steg ska agera för att alla samer ska bli lika inför lagen och att ingen ska vara mindre värd, eller mindre välkommen…

Read more »

Kapitlet om samer borde inte ha publicerats

Karin Bojs och Peter Sjölunds bok Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren har fått stor uppmärksamhet som i Sameradion och SVT:s lokala nyheter Nordnytt. De har kommit med påståendet att samer och svenskar har samma ’pappor’. Med detta menas arv av den manliga Y-kromosomen via far, farfar, farfars far osv. De ska…

Read more »

Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!

Wednesday, 26 September 2007 18:24 Det nya partiet Albmut vill sträva mot ett rättvist samhälle som ser till allas bästa. Det menar partiets språkrör Lena Nilsson, som vill förklara och förtydliga partiets ståndpunkt. I Samefolket nummer 6-7, 2007 uttrycker ledaren stor osäkerhet kring Albmut. Vi beskrivs som en grupp politiskt engagerade i färd med att…

Read more »

Replik till Skansen

Saturday, 07 July 2007 18:25 Informatören som satts att svara på min insändare om national-dagsfirande på Skansen, säger sig inte förstå vad jag menar. Kan-ske är det bekvämast så? Annars så har jag uttryckt mig så rakt på sak som möjligt är men blir bara bemött i det som är lätt att bemöta. Informatören menar…

Read more »

När språket agades bort

Saturday, 07 July 2007 18:23 Språkdebatten är mer aktuell än någonsin och Sven Hermansson ger sig in i debatten. Han uppmärksammar den kränkande behandling han utsattes för som barn när, enligt honom, begreppet renskötande samer och icke renskötande samer skulle hållas isär. Vi samer som skulle försvenskas fick aldrig möjligheten att lära oss vårt modersmål,…

Read more »

Sámi Radio njeaidimin sámi álbmoga árvvolašvuoda

Saturday, 07 July 2007 18:21 Sámi Radio lea dál duogážassii fuotnumin, njeadimin ja soardimin sámi álbmoga ja sámi servodaga go ovttatláhkai oidnet áššiin aivve heajos beliid. Eat mii oaivvil ahte media ii galgga leat kritihkkalaš, muhto kritihkka lea oppalaš guorahallan ii ge dušše fal láitin. Sámi Radio berre áddet ahte das lea hui stuorra fápmu….

Read more »

Svar till Lilian Mikaelsson

Monday, 28 May 2007 14:16 Det var en dyster läsning – men jag kan, ärligt talat, inte riktig förstå vad du menar? Samernas nationaldag har firats på Skansen sedan 2003. Det hela började med en blygsam tillställning, ett samarbete mellan Sameföreningen i Stockholm och Skansen. När vi den 6 februari 2003 hissade den samiska flaggan…

Read more »

Svar till Bengt Sevä

Monday, 28 May 2007 14:06 Vad roligt det ändå är att få visa högborgerligheten, den samiska adeln, hur önskvärd deras ensamrätt verkligen är i det samiska samhället. För mig är samebysystemet ett infernaliskt sattyg utan dess like, som måste avskaffas omgående om den samiska kulturen ska få fortleva. Detta odemokratiska system där ingen utifrån får…

Read more »

Kamprads gruvinvesteringar i Sameland

Monday, 28 May 2007 14:03 Läste en artikel i Smålandsposten den 20 april, att sametingets ordförande Ulla Barruk-Sunna tackade Ingvar Kamprad för IKEA butiken som han öppnade i Haparanda. Barruk-Sunna fick till och med en kram av Kamprad, och ett halvt löfte, som efter brevskrivande från Barruk-Sunna blivit ett löfte om en blixtvisit i nåt…

Read more »

Diktatoriskt kulturråd

Monday, 28 May 2007 13:48 Befria Samefolket från den tvångströja ett språkokunnigt kulturråd försatt den i. 25-procentsregeln gynnar bara ett fåtal medan andra läsare övervägare lämna tidningen. Usel mediapolitik med andra ord. Befria därför även kulturrådet från sina uppdrag. Låt andra som vet att inte klampa in på tidningens områden och som utan diktatoriska fasoner…

Read more »

Aporna och Skansen

Monday, 28 May 2007 13:47 Skansen firade årets nationaldag utan officiell samisk medverkan. Flaggan är en ny samisk symbol som används i ett Sapmi som går över de nordiska nationsgränserna. Vilken betydelse skall vi lägga i vår samiska flagga och nationaldag, vad skall de stå för och symbo-lisera? Kan icke-samiska institutioner fritt anordna nationaldagsfi-rande och…

Read more »

EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21 Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra en ändring av rennäringsförordningen för tillmötesgå principen om icke diskriminering i EU: s tjänstedirektiv är ett tydligt symtom på detta systemfel, anser sametingets styrelseordförande Lars-Anders…

Read more »

Svar till ”Söderbönan”

Thursday, 26 April 2007 16:20 Jag må då säga att en mer felriktad och lögnaktigare artikel än den som ”Söderbönan” hade i förra numret av Samefolket får man nog leta efter. I sin text ”Judas i Sametinget” gör denne skribent en nidbild av sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna och utmålar dem till en svart skamfläck på…

Read more »

Jakt- och fiskesamerna samepolitiska agenda

Thursday, 26 April 2007 16:19 Sametingsledamoten Bengt Sevä anser att Jakt- och fiskesamerna är emot alla befintliga samiska rättigheter. Han kritiserar också partiet för att varken ha sans eller balans i sina arbetsmetoder i sametinget. I sametinget har vi ett parti, Jakt- och fiskesamerna som fundamentalt skiljer sig från de övriga sametingspartierna. Jakt- och fiskesamerna…

Read more »

Jakten i fjällområdet

Thursday, 26 April 2007 16:17 Göran Lundvall reagerar starkt över vad han anser vara ett oärligt agerande från Jägareförbundet och angreppen från diverse sammanslutningar mot samebyarna. Han anser att samebyarna bör återfå rätten att upplåta jakt som fråntogs dem vid 1993 års småviltsreform. Samebyarna bör återfå den rätt att upplåta jakt som fråntogs byarna vid…

Read more »

Dags för ett vägval

Thursday, 29 March 2007 13:41 ”Var finns kraften att göra grundläggande förändringar av same- och rennäringspolitiken?” Den frågan ställer juristen Jörgen Bohlin som tycker det är hög tid för ökat samiskt självbestämmande. Kungen på plats i Lycksele när sametinget håller plenum. 37 extra miljoner kronor till utfodring av renar. Sametinget och rennäringen har mycket att…

Read more »

Tanken är inte att diskriminera

Thursday, 29 March 2007 13:54 Svar av Lars Anders Baer apropå insändare om åldersdiskriminering av äldre samer när det gäller studier i samiska. Sametinget har ett ansvara för att leda det samiska språkarbetet. I februari 2004 antog Sametinget i plenum ett språkprogram – Start för en offensiv språkpolitik. I handlingsprogrammet sägs att alla samer rätt…

Read more »

”Vi känner oss inte så gamla”

Thursday, 29 March 2007 13:45 Anna-Greta Carlsson vill inte bli undantagen på grund av sin ålder. Hon undrar om inte språknämnden kan se pensionärerna som en kunskapsbank istället för att neka dessa pengar för att läsa samiska. Vi som går kursen i umesamiska i Arvidsjaur fick var och en ett brev från sametingets språknämnd. Det…

Read more »

Större balans efterlyses

Thursday, 29 March 2007 13:44 Med anledning av årets katastrofår aktualiseras frågan om en ratificering av ILO nr 169 ytterligare. Det anser Rose-Marie Westerlund som tycker att renskötselns villkor alltmer hamnar i skymundan i mediebruset. Om inte samer är lika med renskötsel så vem är det då? Alla samer är svenskar men alla svenskar är…

Read more »

Diskriminering av äldre samer

Thursday, 29 March 2007 13:42 Ska äldre samer nekas studier i samiska på grund av ålder? Det undrar Sonia Larsson med anledning av att endast personer mellan 20 – 64 år beviljas bidrag för korttidsstudier i samiska. För några månader sedan fick jag en informationsskrift om bidrag för korttidsstudier i samiska. Glädjen blev kortvarig då…

Read more »

Judas i Sametinget

Thursday, 01 March 2007 14:45 Cecilia Persson är bestört över att Justitiekanslern gjort en kovändning när det gäller Sveriges ratificering av ILO nr 169 efter att Jakt- och fiskesamerna varit i kontakt med honom. ”Det är tydligt att Jakt- och fiskesamerna har en mycket aggressiv hållning till renskötare, en hållning som dessvärre har smittat av…

Read more »

Dearvvuoat Sámieatnamis

Thursday, 01 March 2007 14:44 Áillohačča (Nils-Aslak Valekapää) vuosttas girjji namma lea “Terveisiä Lapista” – Dearvvuođat Sámieatnamis. Son čálii suomagillii dan dihte go sávai ahte stuorservvodaga Suomabealde galggalii ipmirdit. Go dat uhca girjjáš jorgaluvvui dárogillii (ođđa darogillii) de čálii son dasa ovdasáni. Dan ovdasánis (čállojuvvon Návuonas njukčamánu 1978) lohká ná: “Duođai ovdánahttojuvvon stáhtat čađahit álbmotgoddima…

Read more »

Samerna ett urfolk i Sverige

Sunday, 10 December 2006 17:51 Samiska rättsfrågor är i fokus i FN, men var finns de i Sverige? Juristen Jörgen Bohlin anser inte att Sverige lever upp till den folkrättsliga standarden, sett med omvärldens ögon. När MR-dagarna hölls i Malmö den 23-24 november var samiska rätts- och kulturfrågor i fokus. Det sker nu inte så…

Read more »

Hjärtat av samernas liv, rennäringen

Sunday, 10 December 2006 17:49 Vi som inte bor i rennäringsområdet måste visa sympati för våra systrar och bröder och ta del i debatten om rennäringen. Det anser Mauri Eira som forskar om marktvister från 1600-talet och framåt. Jag såg på nyheter ett tag sedan hur en från Sverigedemokraterna kastade sig över samernas renbetesrätt vid…

Read more »