Archive For The “Samefolket 2012” Category

Katarina bygger broar till romer

Thursday, 25 April 2013 11:05 MINORITETER Målet är att inkludera romer bättre i det svenska samhället, utan att för den skull utradera deras kultur. Ett av pilotprojekten inom den statliga strategin drivs av Luleå kommun och projektledare är Katarina Parfa Koskinen. TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND Vad går ditt jobb som projektledare i projektet Romano…

Read more »

Lopme Naestie

Sunday, 24 March 2013 23:30 Samiskt mode på årets Lopme Naestie KULTURDAGAR Årets Lopme Nastie fick konkurrens av snöstorm vilket gjorde att antalet besökare tunnades ut. Men de som ändå trotsade vädrets makter fick ta del av utställningar, köttförädling och sameslöjd. Eftersom årets tema var samisk kläddesign anordnades föreläsningar om samiskt mode och dräktkoder. Inför…

Read more »

Jokkmokks marknad

Friday, 22 February 2013 23:42 Petter Tjikkom kollar in en av de kälkar han tillverkat för att sälja på marknaden. Han har många olika modeller att välja bland. “Den största kälken sålde jag direkt”, berättar han. En trend under senare år är det växande antalet samiska försäljare ute på själva marknadsområdet och att kvalitén på…

Read more »

Unga samers hälsa i fokus för Lotta

Friday, 22 February 2013 07:05 FORSKNING Samiska barn och ungdomar har en stolthet över sitt ursprung och känner en gemenskap med andra samer. Men, de upplever i hög grad dålig behandling på grund av sin samiska härkomst och de upplever att de ofta måste försvara och förklara sin existens som samer. Det visar en avhandling…

Read more »

Hallå där… Lars Walkeapää

Friday, 07 December 2012 22:07 som har fått 30 000 kronor ur Torsten Janckes minnesfond. Ett pris som du fick ta emot i november i Uppsala av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Hur var prisceremonin på Uppsala slott? – Jag var ju i valet och kvalet om jag skulle åka, eftersom jag inte…

Read more »

Inez är Sametingets nya kanslichef

Friday, 07 December 2012 21:51 SAMETINGET Hon har jobbat på Sametinget sedan starten 1993, bland annat som ekonomichef och den senaste tiden som tillförordnad kanslichef. Sedan 1 november är Inez Svonni Fjällström Sametingets ordinarie kanslichef. Ett jobb som hon inte utan tvekan tackade ja till. Text KATARINA HÄLLGREN Tillsättandet av en ny kanslichef har varit…

Read more »

Värde, en gång till…

Friday, 26 October 2012 22:19 Ett värde följer människan från födelsen av och till den tid då människans hydda läggs i jorden. Alla har samma värde, även om människosläktet har lärt sig själv att förflytta och värdera även människans värde. Men vad har hänt med värdet? Ingenting, om man ser på frågan som en helhet….

Read more »

Målet är en samisk mötesplats

Friday, 26 October 2012 22:17 BIEJVIEH Ambitionen är att bli en samisk mötesplats och samtidigt synliggöra den samiska kulturen i Lycksele kommun. I slutet på september arrangerades därför Biejvieh, samiska dagar i Lycksele som innehöll alltifrån konst, musik, föreläsning och mat. Och framförallt, personliga möten. Text och foto KATARINA HÄLLGREN Lycksele har under några års…

Read more »

Samiska sidor i Lycksele

Friday, 26 October 2012 22:15 WEBBSATSNING I samband med Biejvieh, samiska dagar i Lycksele, lanserade Lycksele kommun en uppdaterad version av sina samiska sidor. Numera även med sidor på umesamiska. Text och foto KATARINA HÄLLGREN Lycksele har varit samisk förvaltningskommun sedan 2010 och till det hör bland annat att synliggöra språket. Lycksele kommun har sedan…

Read more »

Hallå där… Nina Lango

Friday, 26 October 2012 22:14 Hallå där… … Nina Lango, samisk koordinator på Arjeplogs kommun och en av drivkrafterna bakom samisk kulturvecka i Arjeplog som arrangeras för andra året i rad. Text och foto KATARINA HÄLLGREN Varför en samisk kulturvecka i Arjeplog? Därför att vi är en samisk förvaltningskommun och en del i vårt uppdrag…

Read more »

Ola Stinnerbom på plats med dans

Friday, 26 October 2012 22:12 Jakten på den försvunna samiska dansen går vidare. I Ola Stinnerboms senaste föreställning On location har han hjälp av danskollegan Helen Karabuda. Namnet på föreställningen betyder att vara på plats, men kan även tolkas att sättas på plats – något som samerna upplevt genom historien. Text och foto KATARINA HÄLLGREN…

Read more »

Den sydligaste samiskans poesi

Friday, 26 October 2012 22:10 Poesi Den första diktboken på så kallad Rörossamiska lämnade tryckeriet i mitten av september. Boken heter Föörhkedem tjearoem och författare är Joseph Fjellgren. Med boken vill han inspirera andra till att tillägna sig den sydligaste sydsamiska som är hans. Text ÅSA LINDSTRAND Foto Rose Choa Donayre Vem är du, Joseph…

Read more »

Ung som gammal tävlade i Dearna

Thursday, 20 September 2012 20:46 Ännu en gång hölls sommarens samemästerskap i Dearna. Denna upplaga var en av de större mästerskap som anordnats genom tiderna med cirka 500 starter. Sedan samemästerskapens början har Dearna arrangerat både vinter- och sommarmästerskap, närmare 20 till antalet. Text och foto: FIA KADDIK Grenarna detta år var som tidigare år…

Read more »

Premiär för Björkvattsfestivalen

Thursday, 20 September 2012 20:45 På sommarens vackraste dag invigde Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson den historiska första Björkvattsfestivalen i början på augusti, från musikscenen på de nyklippta lägdorna vid Södra Sandnäset, två mil utanför Tärnaby. Text och foto: OSKAR ÖSTERGREN Tidigare på dagen började festivalen med en välbesökt jojkworkshop ledd av Ingor Ante Ailo Gaup….

Read more »

Recension: Kungen, samekvinnan och den franske pastorn

Sunday, 08 July 2012 22:38 Ny bok Maria Magdalena Mathsdotter. Kungen, samekvinnan och den franske pastorn Lilian O. Montmar Bokförlaget Alerta Jeg hadde forventninger til boken fordi jeg har hørt og lest om samekvinnen Maria Magdalena Mathsdotter. Jeg har forstått at hun er en av våre tidlige veivisere. Og desto mer beklagelig er det når…

Read more »

Yngve Ryd

Sunday, 08 July 2012 22:35 Vi på Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum är bestörta över beskedet att Yngve Ryd gått bort. Yngve som varit elev på ekologilinjen på Samernas har i sin livsgärning dokumenterat samisk traditionell kunskap inom flera områden. Under många år har han samtalat med äldre samiska kulturbärare som delat med sig av…

Read more »

Marita Stinnerbom: Lyft bort rennäringsfrågorna från Sametinget

Sunday, 08 July 2012 22:34 I flera års tid har rennäringen varit missnöjd med hur Sametinget hanterar rennäringsfrågorna. Det hävdar ledamoten Marita Stinnerbom, Guovssonásti, som föreslår att de frågorna lyfts bort från Sametinget. 2007 tog Sametinget över vissa rennäringsfrågor från länsstyrelserna. Det handlade bland annat om renmärkesärenden och ärenden som rör till exempel samebymedlemskap och…

Read more »

Personal och politiker blir bättre på HBT

Sunday, 08 July 2012 22:32 Sametingets information på HBT-området ska hålla god kvalitet. Dessutom bör personal och politiker utbildas i HBT-frågor. Sametinget bör också verka för att mötesplatser för unga HBT-samer upprättas. Under plenum i Tärna klubbades Josefina Skerks motion om HBT-frågor igenom. I februari lämnade Josefina Lundgren Skerk, Jakt- och fiskesamerna, in en motion…

Read more »

Väljer samiska i talarstolen

Sunday, 08 July 2012 22:32 Det talas om samiskan i talarstolen, men få talar samiska från den. Det vill ledamöterna i Mijjen Geajnoe ändra på. Helgen innan plenum samlades partiet till en specialanpassad språkutbildning och under plenum höll både Sara Larsson och Kristina Nordling vissa av sina inlägg på sydsamiska. Varje sametingsparti har tilldelats en…

Read more »

Återremiss igen för Siidajuogus

Sunday, 08 July 2012 22:31 Siidajuogus ­– initiativ till ny samepolitik är en fråga som Sametingets plenum inte tycks komma vidare med. Förslaget från styrelsen för plenum att besluta var att anta direktiv för styrelsen att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltningen av dessa områden. Men förslaget stötte på patrull. Debatten som…

Read more »

Från Samerna till LPSS

Sunday, 08 July 2012 22:31 Lars-Jonas Johansson, före detta sametingsledamot för partiet Samerna, är ny partiledare för Landspartiet svenska samer, LPSS. Johansson uteslöts ur Samerna i september ifjol och har sedan dess suttit i plenum som partilös. Nu stödjer han istället LPSS politik under den mandattid som återstår. De inre stridigheter som under flera år…

Read more »

Konfliktlösning och renskötsel i frågestund

Sunday, 08 July 2012 22:30 Flera åhörare tog tillfället i akt att ställa politikerna mot väggen i sameallmänhetens frågestund som är en stående punkt på varje plenum. Frågestunden i Tärnaby berörde bland annat den så kallade Vapstenskonflikten och Sametingets handläggning av renskötseln. Sigrid Stångberg var först upp i talarstolen och ville bland annat ha svar…

Read more »

Oenighet om årets budget

Sunday, 08 July 2012 22:29 Budgetrevideringen för 2012 blev föremål för en hel del debatt under plenum och styrelsens förslag till beslut föll inte i god jord hos många av ledamöterna. Debatten som följde berörde såväl främjandeanslaget till rennäringen som minoritetsspråkspengar och under debatten lämnades ett flertal tilläggs- och motförslag in. Det resulterade i att…

Read more »

Från äganderätt till nyttjande

Sunday, 08 July 2012 22:28 Nils-Johan Päiviö har i sin forskning från 1600-talet och framåt följt släkterna Labba i Tingivara och Jonsson i Granbyn. Generation för generation ser han hur de brukar sina marker, men ändå så småningom förlorar äganderätten till dem. Kvar är, vid första renbeteslagen 1886, nyttjanderätten. Det var inte så stor skillnad…

Read more »

Katarina uppmärksammar rasbiologin genom konsten

Monday, 28 May 2012 08:27 Hon har tilldelats Kulturskjutsen genom Umeå 2014 för projektet Jag vill bita huvudet av skammen. Skammen i det här fallet är den mörka rasbiologiska historia som samerna utsattes för, ett ämne som konstnären Katarina Pirak-Sikku nuddat vid tidigare. Nu jobbar hon för fullt med ett konstprojekt och tankar finns på…

Read more »

Miessemánnu Moarmesmánno Suehpede

Monday, 28 May 2012 08:26 Den långa kalla och matfattiga vintern är över. Snön smälter sakta bort, värmen återvänder och naturen börjar frodas. Renarna har nått sitt sommarbetesland igen och renkalvarna föds till en stundande sommar. Med stapplande steg upptäcker de sin födelseplats och den omgivande världen med dess skönhet och faror. Här följer en…

Read more »

I Helsingfors som lärare

Monday, 28 May 2012 08:25 En vanlig dag på jobbet fick jag en fråga. Irja Seurojärvi-Kari som undervisar i samiska vid finsk-ugriska institutionen vid Helsingfors universitet, skriver till mig och frågar: Vill du komma till Helsingfors och undervisa i sydsamiska? Visst låter det kul så jag skyndar mig att söka ledigt från mitt vanliga arbete…

Read more »

Ny samisk festival i Jokkmokk

Friday, 27 April 2012 22:09 För första gången arrangeras i år Sápmi Awards i Jokkmokk. Arrangemanget är tänkt som en stor fest, där flera stipendier kommer att delas ut till värdiga vinnande samer. Text och foto: ÅSA LINDSTRAND När du håller den här tidningen i din hand har nomineringarna till den första upplagan av Sápmi…

Read more »

Krönika Sofia Jannok – Mästerverk vs. elände

Sunday, 24 March 2013 23:33 Vet inte hur jag hamnade här. Kommer ihåg att jag en gång fick råd att i en Mia Törnblomsk egobok skriva ner alla mina drömmar. De låg olika långt fram i tiden. En av drömmarna var “att producera en skiva”. Den låg 10 år fram i tiden, minst. Betydligt tidigare…

Read more »

Elsa Laula – kvinnan bakom den politiska sprängkraften

Friday, 23 March 2012 09:19 Hon var en samisk pionjär som kämpade för sig och sitt folk mot statens förtryck. Vältalig och intelligent väckte hon beundran och respekt. Men hon fick också utstå spott och spe och se sig motarbetad av sina egna. Nu gör skådespelerskan Cecilia Persson ett känslosamt, gripande och nära porträtt på…

Read more »