Archive For The “Samefolket 2007” Category

Telefonjour för samer i kris

Monday, 10 December 2007 09:48 Numera finns en telefonjour för samer som är i behov av hjälp. Det är samiskt krisnätverk som under flera år jobbat för att få till en telefonlinje för samer som behöver någon att prata med. – Det hela bygger på att vara en medmänniska som lyssnar, berättar Elisabeth Andersson, samiska…

Read more »

Sju sjungande unga

Monday, 12 November 2007 09:01 Sju unga kvinnor äntrar scenen, tillsammans eller en och en. De sjunger och jojkar av hjärtas lust. Projektet som går ut på att få unga att sjunga på sitt minoritetsspråk har lyckats. Och publiken jublar. I slutet av september var det konsertpremiär för ett EU-finansierat projekt som går ut på…

Read more »

Mysteriet kring stállo-tomterna

Monday, 12 November 2007 09:00 Hur levde de människor som etablerade sig i Arjeplogsfjällen under vikingatiden? Vilka förutsättningar hade de? Dessa, och många andra frågor, söker Lars Liedgren, arkeolog vid Silvermuseet i Arjeplog, svar på i sin forskning kring så kallade stállo-tomter. Stállo-tomter, lämningar efter kåtaliknande bostäder, har hittats i högfjällsområdet från Frostviken i söder…

Read more »

Höstfärger och snö på sarvslakt i Gibno

Monday, 12 November 2007 08:58 Sprakande höstfärger, klar luft – och snöoväder. Det var vad som inramade årets sarvslakt, strax utanför Stenudden. Samefolket trotsade ovädret och besökte Barturtegruppen inom Luokta-Mavas sameby och hagen i Gibno, sex mil nordväst om Arjeplog. Foto: KATARINA HÄLLGREN Tobbe: Torbjörn Juuso i närkamp med en sarv. Nils-ante: Nils-Anders Blind tar…

Read more »

Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!

Wednesday, 26 September 2007 18:24 Det nya partiet Albmut vill sträva mot ett rättvist samhälle som ser till allas bästa. Det menar partiets språkrör Lena Nilsson, som vill förklara och förtydliga partiets ståndpunkt. I Samefolket nummer 6-7, 2007 uttrycker ledaren stor osäkerhet kring Albmut. Vi beskrivs som en grupp politiskt engagerade i färd med att…

Read more »

Är det bara att prata?

Wednesday, 26 September 2007 18:32 Under språkseminariet i Jokkmokk reser sig en man upp och går fram till mikrofonen. Nu, säger han, ska jag göra något jag aldrig annars gör. Jag ska svära i kyrkan. Och så kommer det: Är det inte dags att lägga ner sameskolorna i Sverige? I Norge har det gjort det…

Read more »

Skoterdrömmarnas fabrik

Wednesday, 26 September 2007 18:30 Skoterfabriken ligger på ett gigantiskt industriområde utanför tomtens hemort, enligt finländarna i alla fall, Rovaniemi. För er som inte vet var Rovaniemi är så ligger det i jämnhöjd med Jokkmokk. Skoterfabriken som i folkmun kallas “Lynxfabriken” tillhör, sedan 1988, den internationella koncernen BRP, Bombardier Recreational Products. BRP tillverkar även Ski-Doo…

Read more »

De språkbadar på sydsamiska

Wednesday, 26 September 2007 18:29 De har skiftande bakgrund när det gäller språkkunskaperna och kommer från olika håll. Men det har en sak gemensamt, ett stort intresse och en stark vilja att lära sig sydsamiska. Det sydsamiska språkbadet i Ankarede börjar bli en tradition. – Det här är ett sätt att skapa en arena för…

Read more »

Kraften i talet

Vi känner alla till hur talet har påverkat oss på olika sätt. Jag förmodar alla har upptäckt hur talet har drabbat dem. Vi kanske är mer medveten om det dåliga talet än det goda talet. Alla har vi fått känna av dess kraft, fastän den största kraften är det tal som lyfter oss upp. Vi…

Read more »

Replik till Skansen

Saturday, 07 July 2007 18:25 Informatören som satts att svara på min insändare om national-dagsfirande på Skansen, säger sig inte förstå vad jag menar. Kan-ske är det bekvämast så? Annars så har jag uttryckt mig så rakt på sak som möjligt är men blir bara bemött i det som är lätt att bemöta. Informatören menar…

Read more »

När språket agades bort

Saturday, 07 July 2007 18:23 Språkdebatten är mer aktuell än någonsin och Sven Hermansson ger sig in i debatten. Han uppmärksammar den kränkande behandling han utsattes för som barn när, enligt honom, begreppet renskötande samer och icke renskötande samer skulle hållas isär. Vi samer som skulle försvenskas fick aldrig möjligheten att lära oss vårt modersmål,…

Read more »

Sámi Radio njeaidimin sámi álbmoga árvvolašvuoda

Saturday, 07 July 2007 18:21 Sámi Radio lea dál duogážassii fuotnumin, njeadimin ja soardimin sámi álbmoga ja sámi servodaga go ovttatláhkai oidnet áššiin aivve heajos beliid. Eat mii oaivvil ahte media ii galgga leat kritihkkalaš, muhto kritihkka lea oppalaš guorahallan ii ge dušše fal láitin. Sámi Radio berre áddet ahte das lea hui stuorra fápmu….

Read more »

Årlig fest i Funäsdalen

Nu har Lopme Naestie, Funäsdalens samiska, fest- och kulturdagar hållits för tredje gången. Och evenemanget har kommit för att stanna. Hela byn påminns om att det är festdagar. Redan när man kör in i Funäsdalen ser man att vägkanterna är smyckade med symboliska käppar i de samiska färgerna med band som vajar i vinden. Det…

Read more »

Jämställdhetskonferens lika med kvinnokonferens?

Jämställdhet får kanske oss att tänka på feministkampen, kvinnliga truckförare och bränna BH:ar, men det var inte precis det som diskuterades i Oslo på Sápmis första nordiska jämställdhetskonferens i mitten av april. Jämställdhet handlar om alla, barn, ungdomar, gamla, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter att utveckla sig själv och bli respekterade i samhället….

Read more »

Svar till Lilian Mikaelsson

Monday, 28 May 2007 14:16 Det var en dyster läsning – men jag kan, ärligt talat, inte riktig förstå vad du menar? Samernas nationaldag har firats på Skansen sedan 2003. Det hela började med en blygsam tillställning, ett samarbete mellan Sameföreningen i Stockholm och Skansen. När vi den 6 februari 2003 hissade den samiska flaggan…

Read more »

Svar till Bengt Sevä

Monday, 28 May 2007 14:06 Vad roligt det ändå är att få visa högborgerligheten, den samiska adeln, hur önskvärd deras ensamrätt verkligen är i det samiska samhället. För mig är samebysystemet ett infernaliskt sattyg utan dess like, som måste avskaffas omgående om den samiska kulturen ska få fortleva. Detta odemokratiska system där ingen utifrån får…

Read more »

Kamprads gruvinvesteringar i Sameland

Monday, 28 May 2007 14:03 Läste en artikel i Smålandsposten den 20 april, att sametingets ordförande Ulla Barruk-Sunna tackade Ingvar Kamprad för IKEA butiken som han öppnade i Haparanda. Barruk-Sunna fick till och med en kram av Kamprad, och ett halvt löfte, som efter brevskrivande från Barruk-Sunna blivit ett löfte om en blixtvisit i nåt…

Read more »

Diktatoriskt kulturråd

Monday, 28 May 2007 13:48 Befria Samefolket från den tvångströja ett språkokunnigt kulturråd försatt den i. 25-procentsregeln gynnar bara ett fåtal medan andra läsare övervägare lämna tidningen. Usel mediapolitik med andra ord. Befria därför även kulturrådet från sina uppdrag. Låt andra som vet att inte klampa in på tidningens områden och som utan diktatoriska fasoner…

Read more »

Aporna och Skansen

Monday, 28 May 2007 13:47 Skansen firade årets nationaldag utan officiell samisk medverkan. Flaggan är en ny samisk symbol som används i ett Sapmi som går över de nordiska nationsgränserna. Vilken betydelse skall vi lägga i vår samiska flagga och nationaldag, vad skall de stå för och symbo-lisera? Kan icke-samiska institutioner fritt anordna nationaldagsfi-rande och…

Read more »

Násstie och björnen

Idag lyser solen, och på fjället finns det en viss renkalv som heter Násstie. Vädret är vackert och renkalven hoppar och skuttar. Vad blir det nu för slags väder? Renkalvens mor är en vajja och hon heter Almmie. På himlen flyger det en korp. Plötsligt kommer det en björn och anfaller renkalven. Násstie blir så…

Read more »

EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21 Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra en ändring av rennäringsförordningen för tillmötesgå principen om icke diskriminering i EU: s tjänstedirektiv är ett tydligt symtom på detta systemfel, anser sametingets styrelseordförande Lars-Anders…

Read more »

Svar till ”Söderbönan”

Thursday, 26 April 2007 16:20 Jag må då säga att en mer felriktad och lögnaktigare artikel än den som ”Söderbönan” hade i förra numret av Samefolket får man nog leta efter. I sin text ”Judas i Sametinget” gör denne skribent en nidbild av sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna och utmålar dem till en svart skamfläck på…

Read more »

Jakt- och fiskesamerna samepolitiska agenda

Thursday, 26 April 2007 16:19 Sametingsledamoten Bengt Sevä anser att Jakt- och fiskesamerna är emot alla befintliga samiska rättigheter. Han kritiserar också partiet för att varken ha sans eller balans i sina arbetsmetoder i sametinget. I sametinget har vi ett parti, Jakt- och fiskesamerna som fundamentalt skiljer sig från de övriga sametingspartierna. Jakt- och fiskesamerna…

Read more »

Jakten i fjällområdet

Thursday, 26 April 2007 16:17 Göran Lundvall reagerar starkt över vad han anser vara ett oärligt agerande från Jägareförbundet och angreppen från diverse sammanslutningar mot samebyarna. Han anser att samebyarna bör återfå rätten att upplåta jakt som fråntogs dem vid 1993 års småviltsreform. Samebyarna bör återfå den rätt att upplåta jakt som fråntogs byarna vid…

Read more »

Dags för ett vägval

Thursday, 29 March 2007 13:41 ”Var finns kraften att göra grundläggande förändringar av same- och rennäringspolitiken?” Den frågan ställer juristen Jörgen Bohlin som tycker det är hög tid för ökat samiskt självbestämmande. Kungen på plats i Lycksele när sametinget håller plenum. 37 extra miljoner kronor till utfodring av renar. Sametinget och rennäringen har mycket att…

Read more »

Tanken är inte att diskriminera

Thursday, 29 March 2007 13:54 Svar av Lars Anders Baer apropå insändare om åldersdiskriminering av äldre samer när det gäller studier i samiska. Sametinget har ett ansvara för att leda det samiska språkarbetet. I februari 2004 antog Sametinget i plenum ett språkprogram – Start för en offensiv språkpolitik. I handlingsprogrammet sägs att alla samer rätt…

Read more »

”Vi känner oss inte så gamla”

Thursday, 29 March 2007 13:45 Anna-Greta Carlsson vill inte bli undantagen på grund av sin ålder. Hon undrar om inte språknämnden kan se pensionärerna som en kunskapsbank istället för att neka dessa pengar för att läsa samiska. Vi som går kursen i umesamiska i Arvidsjaur fick var och en ett brev från sametingets språknämnd. Det…

Read more »

Större balans efterlyses

Thursday, 29 March 2007 13:44 Med anledning av årets katastrofår aktualiseras frågan om en ratificering av ILO nr 169 ytterligare. Det anser Rose-Marie Westerlund som tycker att renskötselns villkor alltmer hamnar i skymundan i mediebruset. Om inte samer är lika med renskötsel så vem är det då? Alla samer är svenskar men alla svenskar är…

Read more »

Diskriminering av äldre samer

Thursday, 29 March 2007 13:42 Ska äldre samer nekas studier i samiska på grund av ålder? Det undrar Sonia Larsson med anledning av att endast personer mellan 20 – 64 år beviljas bidrag för korttidsstudier i samiska. För några månader sedan fick jag en informationsskrift om bidrag för korttidsstudier i samiska. Glädjen blev kortvarig då…

Read more »

Judas i Sametinget

Thursday, 01 March 2007 14:45 Cecilia Persson är bestört över att Justitiekanslern gjort en kovändning när det gäller Sveriges ratificering av ILO nr 169 efter att Jakt- och fiskesamerna varit i kontakt med honom. ”Det är tydligt att Jakt- och fiskesamerna har en mycket aggressiv hållning till renskötare, en hållning som dessvärre har smittat av…

Read more »