Archive For The “Samefolket 2006” Category

Sten Söderhagen & Henning Rankvist: Maktmissbruk trots folkrätten

Friday, 03 March 2006 12:33 Att staten inte lämnar igen de gamla lappskattelanden är ett folkrättsbrott. Det skriver Sten Söderhagen och Henning Rankvist, pressekreterare i den nyligt bildade Lappskattelandsrörelsen, en rörelse som aktivt arbetar för att ta tillbaka marker från svenska staten. Folkrättsbrott – grundlagsbrott har skett och sker fortfarande avseende samernas äganderätt till lappskattelanden…

Read more »

Jörgen Bohlin – Guldriket

Monday, 13 February 2006 08:31 Stigande malmpriser och vikande sysselsättning i inlandet skapar underlag för det nya lyckoriket – Guldriket! Förväntningarna är högt uppskruvade. Utrymmet för invändningar litet. Att framföra kritiska synpunkter är som att svära i kyrkan. Nu skall det sägas att gruvnäringen är av gammalt datum och exempelvis Skelleftefältet började bearbetas i början…

Read more »

Leif Isak E. Nilut: Bäst utan boll?

Thursday, 26 January 2006 14:43 I november förra året spelade samelandslaget på Nordcypern, vilket skapade debatt. Var det rätt av det samiska fotbollsförbundet att resa till ett FN-sanktionerat område? Stig Arne Somby från Sámeálbmot Bellodat i Norge anser att fotbollsförbundet skadat samernas anseende i omvärlden genom sitt agerande. Här svarar SSL: s president Leif Isak…

Read more »

Stig Arne Somby: Sápmi i kamp utenfor fotballbanen

Thursday, 26 January 2006 14:31 I Samefolket nummer ett 2006, svarar Leif Isak Nilut på kritik som riktats mot det samiska fotbollsförbundet efter resan till Nordcypern förra året. Här är Stig Arne Sombys debattinlägg som ligger till grund för det svar som publcierats i tidningen. Det er flott at Leif Isak Nilut endelig innser at…

Read more »

Jörgen Bohlin: I väntan på handling

Thursday, 26 January 2006 14:20 Svensk samepolitik de senaste 100 åren är de många utredningarnas politik. Det är nu hög tid att ändra den politiska hållningen om Sverige ska vara en rättsstat. Det skriver juristen Jörgen Bohlin angående den svenska statens agerande i samband med renbetesprocesserna Processerna om rätt till vinterbete inleddes för snart 15…

Read more »