Archive For The “Samefolket 2006” Category

Goda fäder och mödrar

Thursday, 01 March 2007 14:50 En gång träffade jag en gammal man på sitt fjäll, det var solsken och vackert väder, när han plötsligt sa till mig: ”Vi är lyckliga nu som får leva i det fördolda.” Och visst kan man hålla med om det, eftersom allting som är uppenbart har ursprungligen varit i det…

Read more »

Samerna ett urfolk i Sverige

Sunday, 10 December 2006 17:51 Samiska rättsfrågor är i fokus i FN, men var finns de i Sverige? Juristen Jörgen Bohlin anser inte att Sverige lever upp till den folkrättsliga standarden, sett med omvärldens ögon. När MR-dagarna hölls i Malmö den 23-24 november var samiska rätts- och kulturfrågor i fokus. Det sker nu inte så…

Read more »

Hjärtat av samernas liv, rennäringen

Sunday, 10 December 2006 17:49 Vi som inte bor i rennäringsområdet måste visa sympati för våra systrar och bröder och ta del i debatten om rennäringen. Det anser Mauri Eira som forskar om marktvister från 1600-talet och framåt. Jag såg på nyheter ett tag sedan hur en från Sverigedemokraterna kastade sig över samernas renbetesrätt vid…

Read more »

Rennäringen idag har ingen framtid

Sunday, 10 December 2006 17:48 För få av Sveriges samer arbetar med renskötsel. Den är alldeles för olönsam och lever på subventioner och naturvården är ett stort problem. Lösningen är att övergå från extensiv till intensiv renskötsel för i dagens läge har rennäringen ingen framtid. Det menar Agne Wihlborg från Östra Ämtervik. Samernas identitet, som…

Read more »

Det goda exemplet

Sunday, 10 December 2006 17:45 Översättning av Henrik Barruks betraktelse “Det goga exemplet”. Orginaltexten är på umesamiska. Varje dag kan vi se hur det är oroligt och svårigheter ute i världen, och på vissa områden som tidigare har varit stabila är nu inte heller på samma sätt. Krig, hunger och människor som har blivit tvingade att…

Read more »

Kräv rätten till lappskattelanden

Tuesday, 31 October 2006 09:46 Det är viktigt att samerna själva hävdar återvinning av sina förfäders egendom, lappskattelanden. Det anser pressekreterarna i Lappskattelandsrörelsen, Sten Söderhagen och Henning Rankvist. De menar att lappskattelanden kan vara statens egendom inom 15 år. Äganderätten till samernas forna lappskatteland kan gå helt förlorad inom cirka 15 år, och i några…

Read more »

Inget bemötande av regeringen

Tuesday, 31 October 2006 09:41 I Samefolket nr 3 i år framförde jag kritik bestående av skamlighet när det gäller regeringens hantering av ILO nr 169 genom minister Ann-Christine Nykvist. När det inte kommit något bemötande från regeringen, så tvingas jag konstatera att detta beror på maktens arrogans. Jag förväntar mig nu inget bemötande och…

Read more »

Cyniskt, Göran Hägglund

Tuesday, 31 October 2006 09:37 Rose-Marie Westerlund tycker det är förvånansvärt att regeringens partiledare gör samerna till slagträn i den politiska debatten. Här kritiserar hon Kd:s partiledare Göran Hägglund bland annat för partiets människosyn. Vad cyniskt av partiledaren Kd ledaren Göran Hägglund, som inför svenska folket lyssnare erkänner vilken människosyn som finns i partibeteckningen Kd….

Read more »

Övergrepp av norska staten mot samerna

Tuesday, 31 October 2006 09:35 Vi kräver att staterna tar sitt förnuft till fånga och ansvar, och i synnerhet Norge erkänner vår rätt till markerna och ser till att vi får en lösning på konflikten. Det skriver renägaren Nils-Torbjörn Nutti med anledning av renbeteskonflikten i norr där både norsk/svenska samer idag bedriver gränsöverskridande renbete. Jag…

Read more »

”Partiet SAMERNA ställer upp i kampen för rättvisa och demokrati!!”

Saturday, 23 September 2006 18:41 Anders Kråik, ordförande för partiet Samerna, anser att Ulf Nårsa, ledamot i Jakt- och fiskesamerna, sprider påstående genom hörsägen och andrahandsuppgifter i sin insändare i förra numret av Samefolket. Här bemöter Kråik angreppen mot bland annat Samerna. Ulf Nårsa sametingsledamot i partiet jakt och fiskesamerna går till angrepp mot sametingets…

Read more »

Vem ställer sig i spetsen för samisk folkresning?

Saturday, 23 September 2006 18:39 För tio år sedan bad dåvarande sameministern samerna om ursäkt för tidigare oförrätter. Och sen då? Ja, ett antal utredningar har vi sett, men vad mer? Det skriver juristen Jörgen Bohlin i sin kritik mot staten och de svenska riksdagspartierna. I en tidigare debattartikel (4/06) gjorde jag prognosen att 2006…

Read more »

”Ovidkommande kritik mot min självbiografi”

Saturday, 23 September 2006 18:37 Folke Grubbströms bok ”Färdas som en människa” har vållat en del debatt i Samefolket. Nu bemöter skribenten själv den kritik han fått från Göran Lundvall. Förre konsulenten vid Lappväsendet, Göran Lundvall, tar till orda i Samefolket nr 6-7 2006. Med rubriken Förnedrande förmynderi riktar han kritik mot ”sakframställningen” i min…

Read more »

Skogsbrand utanför Harads kan brinna hela vintern

Saturday, 23 September 2006 18:59 Översättning av Nils Henriks Sikkus artikel. Orginaltexten är på nordsamiska. Skogsbranden tog sin början den 11 augusti har brunnit oavbrutet i veckor. Brandförsvar från hela landet har lyckats begränsa branden med 25 kilometer  40 meter breda brandgator. Men inne på själva brandområdet är röken fortfarande tjock. Markägare har mist stora…

Read more »

Språk och bekräftelse

Översättning av Henrik Barruks betraktelse “en umesamisk röst”. Orginaltexten är på umesamiska. En gång kom en man till mig och sa: ”Fortsätt att undervisa barnen i det samiska språket, för människor förväntar sig att jag skall kunna något som jag inte kan.” Det var uppenbart att han kände en smärta när han talade om det. Försiktigt…

Read more »

FASCISTISKT TÄNKANDE, LUNDVALL

Saturday, 26 August 2006 12:40 Svar på Görans Lundvalls insändare i Samefolket nr 6-7-2006 Vi vill börja med att uttrycka vår respekt för Folke Grubbström, fd lapptillsyningsman i Lappland Västerbotten. Hans bok ”Färdas som en människa” är en mycket lågmäld och vacker bok, en ren naturupplevelse, med en mycket försiktig antydan i slutet till kritik…

Read more »

ANNA-SARA – Den samiska arvssynden

Saturday, 26 August 2006 12:37 Det har talats mycket om jämställdhet i det samiska samhället på sista tiden. Många verkar tycka att det samiska samhället redan är jämställt och att hela debatten därför är överflödig. Men att samerna skulle vara jämställda är en stor lögn. Samerna har aldrig varit jämställda. Men liksom många andra lögner…

Read more »

Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt – ORÄTTVISA FELAKTIGHETER

Saturday, 26 August 2006 12:34 Med anledning av senaste Samefolkets artikel om Same Ätnams landsmöte i Arvidsjaur känner jag mig föranledd att bemöta vissa påståenden, skriver Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt, som anser att beskrivningen av hennes roll i SÄ är oriktig. Jag inleder med en kortfattad beskrivning av min roll i Same Ätnam, samt en ännu…

Read more »

Ulf Nårsa – Slut upp i kampen för rättvisa

Saturday, 26 August 2006 12:31 Hyckleri och maktmissbruk. Det kallar Ulf Nårsa, sametingsledamot för jakt- och fiskesamerna, de styrande partiernas sametingspolitik, och manar till att folk ska stå upp för de icke renskötande samernas rättigheter. Man kan inte annat än bli bedrövad över de översittarfasoner som de styrande partierna och dess företrädare i Sametinget utövar…

Read more »

Niklas Labba – renköttsmarknaden

Wednesday, 12 July 2006 11:23 Boazodollu lea ealáhus gos boazobiergu lea ruđalaččat stuorimus márkanastingálvu. Biergovuovdin lea rievdan daid maŋemus 20 jagiin. Ovdal ledje lávževerdde ja unnit biergogavpeolbmat maht ledje seammá dásis go boazoolbmot. Odne leat stuorra njuovvan- ja rigtengavpeolbmat, geat ohcet ruđalaš vuoittu. Verddevuohta lea molssašuvvan ruđalaš vuoittu vuostá. Okta stuorra ášši mii lea dagahan…

Read more »

Göran Lundvall – Förnedrande förmynderi

Wednesday, 12 July 2006 11:19 Boken avslöjar ett förlegat, patriarkaliskt tänkande hos författaren, anser Göran Lundvall som är kritisk till sakframställningen i Folke Grubbströms självbiografi Färdas som en människa. Folke Grubbström lapptillsyningsman. Självbiografier kan vara intressant läsning. En förutsättning är dock att författaren har distans till sig själv. Frestelsen att skönmåla och framhålla sig själv…

Read more »

Lars Thomasson – Svar till Lars Anders Baer

Thursday, 29 June 2006 14:08 Tack Lars Anders för din reaktion! Jag har flera gånger uppskattat din dynamiska framtoning i de samepolitiska frågorna och att du varit lyhörd för debatt kring viktiga principfrågor. Men din reaktion den här gången känner jag inte riktigt igen. Mitt inlägg måste ha rört vid något ömtåligt. Din långa utläggning…

Read more »

Birgit Larsson Auna – Att våga rannsaka sig

Thursday, 29 June 2006 14:05 Vad hände med SVT:s satsning på minoriteter, undrar Birgit Larsson Auna som anser att de svenska medierna ska lyfta fram sanningen om samernas historia på samma sätt som man i Tyskland bearbetar förintelsen. 2002 skulle TV satsa på att sprida kunskap om samer. Hur har de gått till väga? De…

Read more »

Lars-Anders Baer – Samarbete, men inte till vilket pris som helst

Wednesday, 26 April 2006 10:32 Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer svarar på Lars Thomassons kritik om att sametinget föresatt sig i ett demokratiskt dilemma. I en insändare i Samefolket nr 12 2005 med rubriken Sametinget – ett dilemma för både staten och samerna själva? förfäktar Lars Thomasson bland annat att Sametinget hamnat i ett politiskt dilemma….

Read more »

GöranLundvall – Jakten i renskötselområdet

Wednesday, 26 April 2006 10:28 Lös in samernas jakträtt, det har röster inom LRF och Svenska Jägareförbundet föreslagit i samband med jakt- och fiskerättsutredningen. Att göra det är inte en realistisk lösning, anser Göran Lundvall, före detta rennäringstjänsteman i Västerbotten och medlem i Svenska Jägareförbundet. I renskötselområdet finns dubbla jakträtter alltsedan nybyggartiden. Den dubbla registreringen…

Read more »

Jörgen Bohlin – Blir år 2006 samernas år?

Wednesday, 26 April 2006 10:24 Ser man till rubrikerna kan samernas framtid se ljus ut, men tittar man bakom dem blir bilden en annan, skriver juristen Jörgen Bohlin. Än har regeringen inte någon färdplan för hur Sverige skall kunna göra upp med det koloniala arvet. 2006 har rivstartat med ett flertal händelser med samiska förtecken….

Read more »

GöranLundvall – Jakten i renskötselområdet

Wednesday, 26 April 2006 10:28 Lös in samernas jakträtt, det har röster inom LRF och Svenska Jägareförbundet föreslagit i samband med jakt- och fiskerättsutredningen. Att göra det är inte en realistisk lösning, anser Göran Lundvall, före detta rennäringstjänsteman i Västerbotten och medlem i Svenska Jägareförbundet. I renskötselområdet finns dubbla jakträtter alltsedan nybyggartiden. Den dubbla registreringen…

Read more »

Jörgen Bohlin – Blir år 2006 samernas år?

Wednesday, 26 April 2006 10:24 Ser man till rubrikerna kan samernas framtid se ljus ut, men tittar man bakom dem blir bilden en annan, skriver juristen Jörgen Bohlin. Än har regeringen inte någon färdplan för hur Sverige skall kunna göra upp med det koloniala arvet. 2006 har rivstartat med ett flertal händelser med samiska förtecken….

Read more »

Lennart Lundmark – Buskpropaganda om utmark

Tuesday, 18 April 2006 12:18 Vid seminariet under Sametinget i Sorsele vädrades än en gång konspirationsteorierna om att det är något skumt med begreppet ”utmark” i renbeteslagen. Någon tvekan om vad utmark betyder har det aldrig funnits, annat än i buskpropagandan, skriver historikern och författaren Lennart Lundmark. Vid seminariet under Sametinget i Sorsele vädrades än…

Read more »

Sigrid Stångberg – Äntligen är urminneshävd erkänt i Västerbotten

Tuesday, 18 April 2006 12:14 Jag är ursame i Vapstens lappby och har tagit del av domen i Nordmalingsmålet och konstaterar att äntligen är Urminneshävdsbegreppet erkänt också i Västerbotten län, Södra Lappland. Jag engagerade mig i samepolitiken när det blev känt att den aviserade rennäringslagen skulle komma att ytterligare kategorisera samerna. Inom Storumangruppen reagerade vi…

Read more »

Bengt Sevä: Ett ökat samiskt inflytande?

Friday, 03 March 2006 12:41 Den 20 februari lämnade regeringen propositionen Ett ökat samiskt inflytande till riksdagen. Förslaget att länsstyrelsen sja kunna tvinga koncessionsinnehavarna att ta emot skötesrenar är ett brott mot folkrätten, skriver Bengt Sevä. Det skulle innebära en återgång till tvångsarbete som är förbjudet enligt internationella konventioner. Regeringen har formellt lagt sin lagrådsremiss…

Read more »