Archive For The “Samefolket 2005” Category

Lars Thomasson: Sametinget – ett dilemma för både staten och samerna själva?

Tuesday, 13 December 2005 11:31 2005-11-27 Sametinget är enligt 1992 års riksdagsbeslut en folkvald förvaltningsmyndighet under regeringen. Men samerna fick betala dyrt för sametinget, eftersom riksdagen samtidigt öppnade fjällvärlden för den s.k. fria småviltsjakten, utan att den frågan tidigare presenterats eller ens ansetts först behöva underställas det nyinrättade sametinget. I dagsläget tornar problemen upp sig….

Read more »

Anders Kråik: Samernas politik ligger fast

Tuesday, 13 December 2005 11:29 2005-11-27 Partiet Samerna har i sametinget bildat en samverkansallians med Min Geaidnu, Samelandspartiet och Skogsamerna. Partiets politik ligger dock fast, däremot har förutsättningarna av att kunna påverka radikalt förändrats – från att partiet varit utanför sametinget till att vi nu har intagit positionen till ett reellt inflytande i ett politiskt…

Read more »

Svar till Marita Granströms insändare i Samefolket nr 8/2005

Tuesday, 13 December 2005 11:26 2005-11-27 Marita Granström börjar sin insändare med att Laila Svonni inte är same och inte medlem i Västernorrlands sameförening. (Det sistnämnda vet hon). Dessutom ger hon sken av att undertecknad skulle ha påstått att sameföreningens ordförande har fått kåtan i Gålsjö. Till Marita Granströms glädje kan jag intyga (släktforskningsresultat, i…

Read more »