Archive For 8 december, 2013

Världsarvets glömda hörn

Sunday, 08 December 2013 22:21 KULTURARV Världsarvet Laponia är dramatiska toppar och glaciärer i Sarek och böljande fjäll i Badjelánnda. Det är gammelskogarnas Muttos. Men det finns ett hörn av det samiska världsarvet som få besöker och vars historia håller på att falla i glömska. Myrarnas och tallåsarnas Sjávnjá. För Tor Lundberg Tuorda gick en…

Read more »

NY BOK Luođu láhjit, borramuš- ja dálkkasšattut Máret Sárá Dávvi Girji

Sunday, 08 December 2013 22:19 Välskriven trots botaniska brister Bokens titel kan översättas med ’Vilda växters gåvor, mat- och läkeörter’ och handlar om hur man använder 46 olika vilda växter i Sápmi. Även om det finns andra böcker i samma ämne på olika nordiska språk, så är denna både välgjord och uttömmande. Den är ett…

Read more »

Valärenden i korthet

Sunday, 08 December 2013 22:17 KULTURMEDEL Karin Mannela fortsätter som ordförande för Sametingets kulturnämnd, det som tidigare hette Sametingets kulturråd. Sametingets kulturnämnd ser de kommande fyra åren ut enligt följande: Karin Mannela, Jakt- och fiskesamerna (ersättare Per Gustav Labba, Samerna), Ulla Alvarsson, Jakt- och fiskesamerna
(ersättare Louise Skerk, Jakt- och fiskesamerna), Ann-Christin Blind, Samelandspartiet
(ersättare Matti Berg,…

Read more »

Ännu ingen konvention

Sunday, 08 December 2013 22:16 Först ska rätten till markerna kartläggas RENBETE Begäran om ytterligare tidsfrist hos regeringarna och begäran om en rättighetskartläggning av markerna. Det blev resultatet när Sametingets plenum behandlade svensk-norska renskötselkonventionen, ett ärende som debatterades under stor del av plenum. TEXT OCH FOTO KATARINA HÄLLGREN 2005 gick den senaste renbeteskonventionen ut och…

Read more »

Gruvkamp i huvudstaden

Sunday, 08 December 2013 22:12 MANIFESTATION Två dagars protester mot regeringens mineralpolitik arrangerades i Stockholm sista helgen i oktober. Med tältkåtor, musik och marknad i Kungsträdgården och en stor demonstration genom centrala stan, höjdes rösterna för ett stopp mot exploateringarna i Sápmi. TEXT OCH FOTO ANNIKA RYDMAN Kungsträdgården genomgick delvis en förvandling fredag den 25…

Read more »

Historielektion i romanform

Sunday, 08 December 2013 22:11 LITTERATUR Med sina böcker om människor i Tärna, från 1800-talet till samtiden, berättar Birger Ekerlid mer än bara en god historia. Han berättar också en stor historia, nämligen den om Sveriges relation till samerna. I höstas kom hans tredje roman De tvångsförflyttade. TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO JOHAN AXELSSON 2007 kom…

Read more »