Archive For 8 juli, 2012

Recension: Kungen, samekvinnan och den franske pastorn

Sunday, 08 July 2012 22:38 Ny bok Maria Magdalena Mathsdotter. Kungen, samekvinnan och den franske pastorn Lilian O. Montmar Bokförlaget Alerta Jeg hadde forventninger til boken fordi jeg har hørt og lest om samekvinnen Maria Magdalena Mathsdotter. Jeg har forstått at hun er en av våre tidlige veivisere. Og desto mer beklagelig er det når…

Read more »

Yngve Ryd

Sunday, 08 July 2012 22:35 Vi på Sámij åhpadusguovdásj / Samernas utbildningscentrum är bestörta över beskedet att Yngve Ryd gått bort. Yngve som varit elev på ekologilinjen på Samernas har i sin livsgärning dokumenterat samisk traditionell kunskap inom flera områden. Under många år har han samtalat med äldre samiska kulturbärare som delat med sig av…

Read more »

Marita Stinnerbom: Lyft bort rennäringsfrågorna från Sametinget

Sunday, 08 July 2012 22:34 I flera års tid har rennäringen varit missnöjd med hur Sametinget hanterar rennäringsfrågorna. Det hävdar ledamoten Marita Stinnerbom, Guovssonásti, som föreslår att de frågorna lyfts bort från Sametinget. 2007 tog Sametinget över vissa rennäringsfrågor från länsstyrelserna. Det handlade bland annat om renmärkesärenden och ärenden som rör till exempel samebymedlemskap och…

Read more »

Personal och politiker blir bättre på HBT

Sunday, 08 July 2012 22:32 Sametingets information på HBT-området ska hålla god kvalitet. Dessutom bör personal och politiker utbildas i HBT-frågor. Sametinget bör också verka för att mötesplatser för unga HBT-samer upprättas. Under plenum i Tärna klubbades Josefina Skerks motion om HBT-frågor igenom. I februari lämnade Josefina Lundgren Skerk, Jakt- och fiskesamerna, in en motion…

Read more »

Väljer samiska i talarstolen

Sunday, 08 July 2012 22:32 Det talas om samiskan i talarstolen, men få talar samiska från den. Det vill ledamöterna i Mijjen Geajnoe ändra på. Helgen innan plenum samlades partiet till en specialanpassad språkutbildning och under plenum höll både Sara Larsson och Kristina Nordling vissa av sina inlägg på sydsamiska. Varje sametingsparti har tilldelats en…

Read more »

Återremiss igen för Siidajuogus

Sunday, 08 July 2012 22:31 Siidajuogus ­– initiativ till ny samepolitik är en fråga som Sametingets plenum inte tycks komma vidare med. Förslaget från styrelsen för plenum att besluta var att anta direktiv för styrelsen att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltningen av dessa områden. Men förslaget stötte på patrull. Debatten som…

Read more »

Från Samerna till LPSS

Sunday, 08 July 2012 22:31 Lars-Jonas Johansson, före detta sametingsledamot för partiet Samerna, är ny partiledare för Landspartiet svenska samer, LPSS. Johansson uteslöts ur Samerna i september ifjol och har sedan dess suttit i plenum som partilös. Nu stödjer han istället LPSS politik under den mandattid som återstår. De inre stridigheter som under flera år…

Read more »

Konfliktlösning och renskötsel i frågestund

Sunday, 08 July 2012 22:30 Flera åhörare tog tillfället i akt att ställa politikerna mot väggen i sameallmänhetens frågestund som är en stående punkt på varje plenum. Frågestunden i Tärnaby berörde bland annat den så kallade Vapstenskonflikten och Sametingets handläggning av renskötseln. Sigrid Stångberg var först upp i talarstolen och ville bland annat ha svar…

Read more »

Oenighet om årets budget

Sunday, 08 July 2012 22:29 Budgetrevideringen för 2012 blev föremål för en hel del debatt under plenum och styrelsens förslag till beslut föll inte i god jord hos många av ledamöterna. Debatten som följde berörde såväl främjandeanslaget till rennäringen som minoritetsspråkspengar och under debatten lämnades ett flertal tilläggs- och motförslag in. Det resulterade i att…

Read more »

Från äganderätt till nyttjande

Sunday, 08 July 2012 22:28 Nils-Johan Päiviö har i sin forskning från 1600-talet och framåt följt släkterna Labba i Tingivara och Jonsson i Granbyn. Generation för generation ser han hur de brukar sina marker, men ändå så småningom förlorar äganderätten till dem. Kvar är, vid första renbeteslagen 1886, nyttjanderätten. Det var inte så stor skillnad…

Read more »