Archive For 27 mars, 2008

Henrik Barruks tacktal

Thursday, 27 March 2008 19:37 Muv hållame Månna mujtáb guh lib unnie, gåssie vuoras almatjh nålggsin sámien jah guktie sijjan báguoh diejven muv vájmuob. Nuv leä jimmátjh guktie såmmásh báguoh mähtth vájmuob deävddiet. Månna mujtáb guh lib nuorra jah tjidtjie subtstij suv áhkán bijrra. Muv tjidtjie leä guvluos jahtáme gåssie rånttjuo leä áhkán gáptieb gájkkuolame:…

Read more »

Nionde samiska veckan i Umeå

Thursday, 27 March 2008 19:27 Samiska veckan: nummer nio i ordningen, gnistrande sol och snö, tema klimat och berättande. Mycket av kulturlivet i Umeå präglas numer av stadens vilja att bli Europeisk kulturhuvudstad 2014. – Det nordliga perspektivet är Umeås chans och jag tror att det samiska kan bli tungan på vågen, sa Michael Lindblad,…

Read more »