Archive For 7 juli, 2007

Kraften i talet

Vi känner alla till hur talet har påverkat oss på olika sätt. Jag förmodar alla har upptäckt hur talet har drabbat dem. Vi kanske är mer medveten om det dåliga talet än det goda talet. Alla har vi fått känna av dess kraft, fastän den största kraften är det tal som lyfter oss upp. Vi…

Read more »

Replik till Skansen

Saturday, 07 July 2007 18:25 Informatören som satts att svara på min insändare om national-dagsfirande på Skansen, säger sig inte förstå vad jag menar. Kan-ske är det bekvämast så? Annars så har jag uttryckt mig så rakt på sak som möjligt är men blir bara bemött i det som är lätt att bemöta. Informatören menar…

Read more »

När språket agades bort

Saturday, 07 July 2007 18:23 Språkdebatten är mer aktuell än någonsin och Sven Hermansson ger sig in i debatten. Han uppmärksammar den kränkande behandling han utsattes för som barn när, enligt honom, begreppet renskötande samer och icke renskötande samer skulle hållas isär. Vi samer som skulle försvenskas fick aldrig möjligheten att lära oss vårt modersmål,…

Read more »

Sámi Radio njeaidimin sámi álbmoga árvvolašvuoda

Saturday, 07 July 2007 18:21 Sámi Radio lea dál duogážassii fuotnumin, njeadimin ja soardimin sámi álbmoga ja sámi servodaga go ovttatláhkai oidnet áššiin aivve heajos beliid. Eat mii oaivvil ahte media ii galgga leat kritihkkalaš, muhto kritihkka lea oppalaš guorahallan ii ge dušše fal láitin. Sámi Radio berre áddet ahte das lea hui stuorra fápmu….

Read more »