Archive For 26 april, 2007

Násstie och björnen

Idag lyser solen, och på fjället finns det en viss renkalv som heter Násstie. Vädret är vackert och renkalven hoppar och skuttar. Vad blir det nu för slags väder? Renkalvens mor är en vajja och hon heter Almmie. På himlen flyger det en korp. Plötsligt kommer det en björn och anfaller renkalven. Násstie blir så…

Read more »

EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21 Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra en ändring av rennäringsförordningen för tillmötesgå principen om icke diskriminering i EU: s tjänstedirektiv är ett tydligt symtom på detta systemfel, anser sametingets styrelseordförande Lars-Anders…

Read more »

Svar till ”Söderbönan”

Thursday, 26 April 2007 16:20 Jag må då säga att en mer felriktad och lögnaktigare artikel än den som ”Söderbönan” hade i förra numret av Samefolket får man nog leta efter. I sin text ”Judas i Sametinget” gör denne skribent en nidbild av sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna och utmålar dem till en svart skamfläck på…

Read more »

Jakt- och fiskesamerna samepolitiska agenda

Thursday, 26 April 2007 16:19 Sametingsledamoten Bengt Sevä anser att Jakt- och fiskesamerna är emot alla befintliga samiska rättigheter. Han kritiserar också partiet för att varken ha sans eller balans i sina arbetsmetoder i sametinget. I sametinget har vi ett parti, Jakt- och fiskesamerna som fundamentalt skiljer sig från de övriga sametingspartierna. Jakt- och fiskesamerna…

Read more »

Jakten i fjällområdet

Thursday, 26 April 2007 16:17 Göran Lundvall reagerar starkt över vad han anser vara ett oärligt agerande från Jägareförbundet och angreppen från diverse sammanslutningar mot samebyarna. Han anser att samebyarna bör återfå rätten att upplåta jakt som fråntogs dem vid 1993 års småviltsreform. Samebyarna bör återfå den rätt att upplåta jakt som fråntogs byarna vid…

Read more »