Archive For 29 mars, 2007

Dags för ett vägval

Thursday, 29 March 2007 13:41 ”Var finns kraften att göra grundläggande förändringar av same- och rennäringspolitiken?” Den frågan ställer juristen Jörgen Bohlin som tycker det är hög tid för ökat samiskt självbestämmande. Kungen på plats i Lycksele när sametinget håller plenum. 37 extra miljoner kronor till utfodring av renar. Sametinget och rennäringen har mycket att…

Read more »

Tanken är inte att diskriminera

Thursday, 29 March 2007 13:54 Svar av Lars Anders Baer apropå insändare om åldersdiskriminering av äldre samer när det gäller studier i samiska. Sametinget har ett ansvara för att leda det samiska språkarbetet. I februari 2004 antog Sametinget i plenum ett språkprogram – Start för en offensiv språkpolitik. I handlingsprogrammet sägs att alla samer rätt…

Read more »

”Vi känner oss inte så gamla”

Thursday, 29 March 2007 13:45 Anna-Greta Carlsson vill inte bli undantagen på grund av sin ålder. Hon undrar om inte språknämnden kan se pensionärerna som en kunskapsbank istället för att neka dessa pengar för att läsa samiska. Vi som går kursen i umesamiska i Arvidsjaur fick var och en ett brev från sametingets språknämnd. Det…

Read more »

Större balans efterlyses

Thursday, 29 March 2007 13:44 Med anledning av årets katastrofår aktualiseras frågan om en ratificering av ILO nr 169 ytterligare. Det anser Rose-Marie Westerlund som tycker att renskötselns villkor alltmer hamnar i skymundan i mediebruset. Om inte samer är lika med renskötsel så vem är det då? Alla samer är svenskar men alla svenskar är…

Read more »

Diskriminering av äldre samer

Thursday, 29 March 2007 13:42 Ska äldre samer nekas studier i samiska på grund av ålder? Det undrar Sonia Larsson med anledning av att endast personer mellan 20 – 64 år beviljas bidrag för korttidsstudier i samiska. För några månader sedan fick jag en informationsskrift om bidrag för korttidsstudier i samiska. Glädjen blev kortvarig då…

Read more »

Judas i Sametinget

Thursday, 01 March 2007 14:45 Cecilia Persson är bestört över att Justitiekanslern gjort en kovändning när det gäller Sveriges ratificering av ILO nr 169 efter att Jakt- och fiskesamerna varit i kontakt med honom. ”Det är tydligt att Jakt- och fiskesamerna har en mycket aggressiv hållning till renskötare, en hållning som dessvärre har smittat av…

Read more »

Dearvvuoat Sámieatnamis

Thursday, 01 March 2007 14:44 Áillohačča (Nils-Aslak Valekapää) vuosttas girjji namma lea “Terveisiä Lapista” – Dearvvuođat Sámieatnamis. Son čálii suomagillii dan dihte go sávai ahte stuorservvodaga Suomabealde galggalii ipmirdit. Go dat uhca girjjáš jorgaluvvui dárogillii (ođđa darogillii) de čálii son dasa ovdasáni. Dan ovdasánis (čállojuvvon Návuonas njukčamánu 1978) lohká ná: “Duođai ovdánahttojuvvon stáhtat čađahit álbmotgoddima…

Read more »

Hälsningar från Sameland

Thursday, 01 March 2007 14:51 Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapääs) kallade sin första bok “Terveisiä Lapista” – Hälsningar från Sameland. Han skrev den på finska för att han ville att storsamhället på finska sidan skulle förstå. När denna lilla bok översattes till norsk (nynorsk) så skrev han ett förord där. I detta förord (skrivet i Skibotn mars…

Read more »

Goda fäder och mödrar

Thursday, 01 March 2007 14:50 En gång träffade jag en gammal man på sitt fjäll, det var solsken och vackert väder, när han plötsligt sa till mig: ”Vi är lyckliga nu som får leva i det fördolda.” Och visst kan man hålla med om det, eftersom allting som är uppenbart har ursprungligen varit i det…

Read more »