Archive For 10 december, 2006

Samerna ett urfolk i Sverige

Sunday, 10 December 2006 17:51 Samiska rättsfrågor är i fokus i FN, men var finns de i Sverige? Juristen Jörgen Bohlin anser inte att Sverige lever upp till den folkrättsliga standarden, sett med omvärldens ögon. När MR-dagarna hölls i Malmö den 23-24 november var samiska rätts- och kulturfrågor i fokus. Det sker nu inte så…

Read more »

Hjärtat av samernas liv, rennäringen

Sunday, 10 December 2006 17:49 Vi som inte bor i rennäringsområdet måste visa sympati för våra systrar och bröder och ta del i debatten om rennäringen. Det anser Mauri Eira som forskar om marktvister från 1600-talet och framåt. Jag såg på nyheter ett tag sedan hur en från Sverigedemokraterna kastade sig över samernas renbetesrätt vid…

Read more »

Rennäringen idag har ingen framtid

Sunday, 10 December 2006 17:48 För få av Sveriges samer arbetar med renskötsel. Den är alldeles för olönsam och lever på subventioner och naturvården är ett stort problem. Lösningen är att övergå från extensiv till intensiv renskötsel för i dagens läge har rennäringen ingen framtid. Det menar Agne Wihlborg från Östra Ämtervik. Samernas identitet, som…

Read more »

Det goda exemplet

Sunday, 10 December 2006 17:45 Översättning av Henrik Barruks betraktelse “Det goga exemplet”. Orginaltexten är på umesamiska. Varje dag kan vi se hur det är oroligt och svårigheter ute i världen, och på vissa områden som tidigare har varit stabila är nu inte heller på samma sätt. Krig, hunger och människor som har blivit tvingade att…

Read more »