Archive For 26 april, 2006

Lars-Anders Baer – Samarbete, men inte till vilket pris som helst

Wednesday, 26 April 2006 10:32 Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer svarar på Lars Thomassons kritik om att sametinget föresatt sig i ett demokratiskt dilemma. I en insändare i Samefolket nr 12 2005 med rubriken Sametinget – ett dilemma för både staten och samerna själva? förfäktar Lars Thomasson bland annat att Sametinget hamnat i ett politiskt dilemma….

Read more »

GöranLundvall – Jakten i renskötselområdet

Wednesday, 26 April 2006 10:28 Lös in samernas jakträtt, det har röster inom LRF och Svenska Jägareförbundet föreslagit i samband med jakt- och fiskerättsutredningen. Att göra det är inte en realistisk lösning, anser Göran Lundvall, före detta rennäringstjänsteman i Västerbotten och medlem i Svenska Jägareförbundet. I renskötselområdet finns dubbla jakträtter alltsedan nybyggartiden. Den dubbla registreringen…

Read more »

Jörgen Bohlin – Blir år 2006 samernas år?

Wednesday, 26 April 2006 10:24 Ser man till rubrikerna kan samernas framtid se ljus ut, men tittar man bakom dem blir bilden en annan, skriver juristen Jörgen Bohlin. Än har regeringen inte någon färdplan för hur Sverige skall kunna göra upp med det koloniala arvet. 2006 har rivstartat med ett flertal händelser med samiska förtecken….

Read more »

GöranLundvall – Jakten i renskötselområdet

Wednesday, 26 April 2006 10:28 Lös in samernas jakträtt, det har röster inom LRF och Svenska Jägareförbundet föreslagit i samband med jakt- och fiskerättsutredningen. Att göra det är inte en realistisk lösning, anser Göran Lundvall, före detta rennäringstjänsteman i Västerbotten och medlem i Svenska Jägareförbundet. I renskötselområdet finns dubbla jakträtter alltsedan nybyggartiden. Den dubbla registreringen…

Read more »

Jörgen Bohlin – Blir år 2006 samernas år?

Wednesday, 26 April 2006 10:24 Ser man till rubrikerna kan samernas framtid se ljus ut, men tittar man bakom dem blir bilden en annan, skriver juristen Jörgen Bohlin. Än har regeringen inte någon färdplan för hur Sverige skall kunna göra upp med det koloniala arvet. 2006 har rivstartat med ett flertal händelser med samiska förtecken….

Read more »

Lennart Lundmark – Buskpropaganda om utmark

Tuesday, 18 April 2006 12:18 Vid seminariet under Sametinget i Sorsele vädrades än en gång konspirationsteorierna om att det är något skumt med begreppet ”utmark” i renbeteslagen. Någon tvekan om vad utmark betyder har det aldrig funnits, annat än i buskpropagandan, skriver historikern och författaren Lennart Lundmark. Vid seminariet under Sametinget i Sorsele vädrades än…

Read more »

Sigrid Stångberg – Äntligen är urminneshävd erkänt i Västerbotten

Tuesday, 18 April 2006 12:14 Jag är ursame i Vapstens lappby och har tagit del av domen i Nordmalingsmålet och konstaterar att äntligen är Urminneshävdsbegreppet erkänt också i Västerbotten län, Södra Lappland. Jag engagerade mig i samepolitiken när det blev känt att den aviserade rennäringslagen skulle komma att ytterligare kategorisera samerna. Inom Storumangruppen reagerade vi…

Read more »