Archive For 3 mars, 2006

Bengt Sevä: Ett ökat samiskt inflytande?

Friday, 03 March 2006 12:41 Den 20 februari lämnade regeringen propositionen Ett ökat samiskt inflytande till riksdagen. Förslaget att länsstyrelsen sja kunna tvinga koncessionsinnehavarna att ta emot skötesrenar är ett brott mot folkrätten, skriver Bengt Sevä. Det skulle innebära en återgång till tvångsarbete som är förbjudet enligt internationella konventioner. Regeringen har formellt lagt sin lagrådsremiss…

Read more »

Sten Söderhagen & Henning Rankvist: Maktmissbruk trots folkrätten

Friday, 03 March 2006 12:33 Att staten inte lämnar igen de gamla lappskattelanden är ett folkrättsbrott. Det skriver Sten Söderhagen och Henning Rankvist, pressekreterare i den nyligt bildade Lappskattelandsrörelsen, en rörelse som aktivt arbetar för att ta tillbaka marker från svenska staten. Folkrättsbrott – grundlagsbrott har skett och sker fortfarande avseende samernas äganderätt till lappskattelanden…

Read more »