Samefolket
 • Nr5 cover

  Samefolket nr 5-2016 är här!


  Rykande färsk från tryckeriet landar i dagarna årets femte nummer av Samefolket i lådorna. Det är en tidning som spänner över den samiska vardagen i glädje och bekymmer. Oro över markexploateringar känns nästan som ett stående inslag i tidningen numera. Och tyvärr utgör ju hoten mot markerna en stor del av den samiska vardagen. Men, där finns också glädjefyllda möten människor emellan, må det vara inom idrott, stickning eller musik. Och i den samiska vardagen formuleras ständigt tankar och förslag för att förbättra situationen, både bland politiker och andra tänkare. Det är sånt, och annat, som vi förmedlar i Samefolket.

  Trevlig läsning!

 • Nr 5 sida2

  Dags att knyta ihop säcken för

  Nordisk samekonvention

  I flera år har Sverige, Finland och Norge och representanter för sametingen i respektive land förhandlat om en konvention för samiska rättigheter i alla tre länderna. Samefolket har pratat med Josefina Lundgren Skerk och Lars-Anders Baer i delegationen från svensk sida om hur de upplever arbetet med Nordisk samekonvention. Förhandlingarna går mot sitt slut, men än är konventionen inte i hamn och de båda är överens: Om den faller, så är det på grund av markrättighetsfrågorna.

  Att styra bilden av sig själv

   

  OPINIONSBILDNING Facebook. Instagram. Twitter. Youtube.

  Sociala medier har gett samerna nya arenor att synas och höras på. Och det på egna villkor.

  Per Niila Stålka, ViviAnn Labba Klemensson och Henrik Andersson är tre profiler på nätet som valt helt olika vägar.

 • Nr5 Portratt Silversparf 03
  Agnetas släktforskning är historia


  På omslaget till senaste numret av Samefolket ser ni Agneta Silversparf. I text och bild har vi porträtterat denna dam, som i många olika sammanhang har verkat för den skogslulesamiska kulturen i decennier. Agneta vill egentligen helst verka utan att synas, men Samefolket fick en lång och innehållsrik pratstund med henne.

 • Nr5 091126 honduras4cs

  Urfolk mördas i jakten på naturresurser

  Överallt i världen försöker urfolk skydda sina marker från skövling som innebär att deras levnadssätt omöjliggörs. Samefolkets frilansskribent berättar i sitt reportage bland annat om urfolksledaren och miljökämpen Berta Caceres, som sköts till döds i sitt hem i Honduras i våras.

 • Nr5 samesm 22
  Kampen om medaljerna i Arjeplog


  Det har varit Same-SM. Många har tampats om medaljerna och ännu fler har bara deltagit för skojs skull i tävlingarna. Åter andra har varit publik eller funktionärer. En samisk idrottsklassiker som denna gång gick av stapeln i Arjeplog och som vi skildrar framför allt i bild i senaste numret av Samefolket.

  FOTO KATARINA HÄLLGREN

  Restultatlistor från Same SM 2016:
  Resultat Lassokastning 2016
  Resultat Renskötarstafett 2016
  Resultat Renskötarsprint 2016
  Resultat Terränglöpning 2016 • Lösnummerförsäljning

  På följande ställen finns möjligheten att köpa lösnummer av Samefolket:
   

  - Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk
  - Bokhandeln i Kiruna
  - Tráhppie i Umeå
  - Gaaltije i Östersund

 • Pren-till-webben-99kr
SAMEFOLKET OMORGANISERAR

Årets sista nummer av Samefolket ställs in för att skapa mer långsiktiga resurser. Stiftelsen har under en längre tid kämpat med ansträngd ekonomi och stor arbetsbelastning vilket inte håller i längden.

Styrelsen har därför beslutat att en ytterligare åtgärd är att ge tjänsten som chefredaktör en mer affärsutvecklande karaktär. Då vi inte har råd att utöka personalstyrkan nöds vi tyvärr säga upp nuvarande chefredaktör Katarina Hällgren som funnits med under 15 års tid, vilket vi djupt beklagar. Vi vill poängtera att Hällgren gjort ett gott arbete med att skapa stabilitet i ekonomin men vi ser att intäkterna behöver ökas genom nya grepp. Rekrytering av chefredaktör/affärsutvecklare påbörjas omgående. Läs hela jobbannonsen här.

Åtgärderna ska ses som en långsiktig nysatsning med målsättning att Samefolket ska vara en stark och självklar del av Sápmis media i framtiden. Som prenumerant får du samma antal nummer som du har betalat för även om det blir ett uppehåll. Nästa nummer kommer första dagarna i februari 2016.

Vi hoppas på förståelse från våra läsare och uppmanar politiker att väga in vikten av en samisk tidning. Samefolket är det enda samiska magasinet för vuxna i Sverige med en historia sträcker sig till 1904. Frågor hänvisas till Victoria Harnesk, ordförande Stiftelsen Samefolket, 070-223 56 10.

Styrelsen Stiftelsen Samefolket 2015-10-23Den samiska kultur- och samhällstidskriften

Tidskriften Samefolket är en samisk tidskrift
som har publicerats regelbundet sedan 1918, även om föregångaren Lapparnas egen tidning kom ut så tidigt som 1904.

Samefolket rapporterar om aktuella kulturella och politiska händelser i det samiska samhället, men också om andra urfolk runt om i världen. Samefolket ges huvudsakligen ut på svenska, men har också texter på samiska och norska.

Samefolket är den enda samiska tidskriften på svensk sida som utkommer frekvent med tio nummer om året. I tidningens stadgar står att Samefolket ska vara förbindelseorgan mellan olika samegrupper, sprida kännedom till olika samhällsorgan och allmänheten om samiska förhållnaden, vara ett diskussionsforum, införa artiklar på samiska språket och tjäna utbildning och undervisning på olika nivåer.

Tidskriften ägs av de två största samiska organisationerna, Samernas Riksförbund och Same Ätnam.Same SM 2016
September 2016

Restultatlistor från Same SM 2016:
Resultat Lassokastning 2016
Resultat Renskötarstafett 2016
Resultat Renskötarsprint 2016
Resultat Terränglöpning 2016Tidigare Same SM

September 2015

Restultatlistor från Same SM 2015:
Resultat Barn 0-8år Same SM 2015
Resultat Renskötarstafett Same SM 20155
Resultat Sprint Final Damer Same SM 2015
Resultat Sprint Final Herrar Same SM 2014
Resultat Terränglöpning Same SM 2014Lösnummerförsäljning av tidskriften Samefolket

September 2015

På följande ställen finns möjligheten att köpa lösnummer av Samefolket: Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Bokhandeln i Kiruna, Tráhppie i Umeå och Gaaltije i Östersund.


Det samiska manifestet -15

Februari 2015

Läs hela artikeln:
Det samiska manifestet -15


Spoken word av Sofia Jannok på Sápmi Pride
December 2014

Läs hela artikeln: Sofia Jannoks spoken word på Sápmi PrideMinistrarnas svar i oredigerad form 2014
December 2014


Svar från Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister)
Svar från Åsa Romson (klimat- och miljöminister)
Svar från Mikael Damberg (närings- och innovationsminister)
Svar från Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister)
 

Månaden Innan

Nr4 1