Samefolket
 • Nr4 1

  Samefolket Nr 4 / 2016, Årgång 97


  Alldeles i dagarna når årets fjärde nummer av Samefolket prenumeranter och andra läsare. Det blir ett varierat nummer med mycket läsning. I ett nummer som på något vis känns tjockare än de 36 sidor det faktiskt omfattar. Där finns personporträtt, politik, sport, konst och kultur. Där finns kort sagt en hel del av det som finns att berätta om från den svenska sidan av Sápmi. Nu gör Samefolket ett litet sommarupphåll, men livet i Sámeednam rullar förstås på under tiden. Vi berättar mer om det i nästa nummer, som kommer i september.

  Trevlig sommar! • Nr4 2

  Ingemar har gått många ronder för renskötseln

  Ingemar Israelsson och hans fru planerade för en framtid i Björkvattsdalen. Huset stod färdigt i Vallenäs och slöjdverkstaden likaså. Men drömmen om renskötsel på hemmamarkerna visade sig vara omöjlig. Så Ingemar Israelsson blev dräng i Svaipa istället. Efter åtskilliga avslag på ansökningar om medlemskap även där, blev han till sist medlem. Idag är han Svaipa samebys slöjdande och framåtblickande ordförande.

  Att styra bilden av sig själv

   

  OPINIONSBILDNING Facebook. Instagram. Twitter. Youtube.

  Sociala medier har gett samerna nya arenor att synas och höras på. Och det på egna villkor.

  Per Niila Stålka, ViviAnn Labba Klemensson och Henrik Andersson är tre profiler på nätet som valt helt olika vägar.

 • Nr4 3

  Sorg när vindkraft sargar markerna


  Tältkåtorna stod på rad och gycklarna underhöll folket. Exploatörernas ord om grön el, lokal nytta och miljardinvesteringar spreds över nejden, slingrade sig mellan vindkraftverken och landade rakt ner i Jijnjevaeries betesland. Uppe på en backe intill kraftverk nr 28 i Björkhöjdens vindkraftspark stod ett 50-tal samer. I en tyst manifestation blickade de ut över spektaklet och förödelsen. Jijnjevaerie sameby har stridit hårt för att slippa exploateringen, men förlorade.

 • Nr4 4

  Sápmi till kvartsfinal i Conifa


  Sápmis herrfotbollslag tog sig till kvartsfinal i minoritetsfolkens VM-turnering Conifa World Cup. Håkan Kuorak, ordförande för det samiska fotbollsförbundet FA Sápmi,  berättar att vistelsen i Abkhazien var en mycket positiv upplevelse, där spelarna möttes av kanonbra service, stort säkerhetstänkande och ett folk som älskar fotboll. I nummer 4 av Samefolket delar han med sig av sina bilder och intryck. • Lösnummerförsäljning

  På följande ställen finns möjligheten att köpa lösnummer av Samefolket:
   

  - Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk
  - Bokhandeln i Kiruna
  - Tráhppie i Umeå
  - Gaaltije i Östersund

 • Pren-till-webben-99kr
SAMEFOLKET OMORGANISERAR

Årets sista nummer av Samefolket ställs in för att skapa mer långsiktiga resurser. Stiftelsen har under en längre tid kämpat med ansträngd ekonomi och stor arbetsbelastning vilket inte håller i längden.

Styrelsen har därför beslutat att en ytterligare åtgärd är att ge tjänsten som chefredaktör en mer affärsutvecklande karaktär. Då vi inte har råd att utöka personalstyrkan nöds vi tyvärr säga upp nuvarande chefredaktör Katarina Hällgren som funnits med under 15 års tid, vilket vi djupt beklagar. Vi vill poängtera att Hällgren gjort ett gott arbete med att skapa stabilitet i ekonomin men vi ser att intäkterna behöver ökas genom nya grepp. Rekrytering av chefredaktör/affärsutvecklare påbörjas omgående. Läs hela jobbannonsen här.

Åtgärderna ska ses som en långsiktig nysatsning med målsättning att Samefolket ska vara en stark och självklar del av Sápmis media i framtiden. Som prenumerant får du samma antal nummer som du har betalat för även om det blir ett uppehåll. Nästa nummer kommer första dagarna i februari 2016.

Vi hoppas på förståelse från våra läsare och uppmanar politiker att väga in vikten av en samisk tidning. Samefolket är det enda samiska magasinet för vuxna i Sverige med en historia sträcker sig till 1904. Frågor hänvisas till Victoria Harnesk, ordförande Stiftelsen Samefolket, 070-223 56 10.

Styrelsen Stiftelsen Samefolket 2015-10-23Den samiska kultur- och samhällstidskriften

Tidskriften Samefolket är en samisk tidskrift
som har publicerats regelbundet sedan 1918, även om föregångaren Lapparnas egen tidning kom ut så tidigt som 1904.

Samefolket rapporterar om aktuella kulturella och politiska händelser i det samiska samhället, men också om andra urfolk runt om i världen. Samefolket ges huvudsakligen ut på svenska, men har också texter på samiska och norska.

Samefolket är den enda samiska tidskriften på svensk sida som utkommer frekvent med tio nummer om året. I tidningens stadgar står att Samefolket ska vara förbindelseorgan mellan olika samegrupper, sprida kännedom till olika samhällsorgan och allmänheten om samiska förhållnaden, vara ett diskussionsforum, införa artiklar på samiska språket och tjäna utbildning och undervisning på olika nivåer.

Tidskriften ägs av de två största samiska organisationerna, Samernas Riksförbund och Same Ätnam.Same SM i Jokkmokk 2015

September 2015

Restultatlistor från Same SM 2015:
Resultat Barn 0-8år Same SM 2015
Resultat Renskötarstafett Same SM 20155
Resultat Sprint Final Damer Same SM 2015
Resultat Sprint Final Herrar Same SM 2014
Resultat Terränglöpning Same SM 2014

 

 

Lösnummerförsäljning av tidskriften Samefolket
September 2015

På följande ställen finns möjligheten att köpa lösnummer av Samefolket: Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Bokhandeln i Kiruna, Tráhppie i Umeå och Gaaltije i Östersund.

Det samiska manifestet -15
Februari 2015

Läs hela artikeln:
Det samiska manifestet -15


Spoken word av Sofia Jannok på Sápmi Pride
December 2014

Läs hela artikeln: Sofia Jannoks spoken word på Sápmi Pride


Ministrarnas svar i oredigerad form 2014
December 2014


Svar från Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister)
Svar från Åsa Romson (klimat- och miljöminister)
Svar från Mikael Damberg (närings- och innovationsminister)
Svar från Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister)

 

Månaden Innan

2016 Nr3 cover